ניסיון לזיוף בתוצאות מבחני המיצ"ב: נתוני מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית), שנועדו לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה, פורסמו רק אתמול, חלקית, וללא התראה מוקדמת. 

משרד החינוך, כך מתברר, חשד כי מנהלי בתי הספר ניסו להטות את תוצאות המבחנים כלפי מעלה. המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' כלל אינם נכללים בנתונים בגלל שיעור גבוה וחריג של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות – כיתות שבהן זוכים התלמידים להקלות במבחנים. 

בכיתות ה' שיעור התלמידים שנבחנו עמד על 21% השנה לעומת 15% בשנה שעברה. במשרד החינוך מציינים כי הדבר הביא לפגיעה באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים, "ולכן יהודקו הפיקוח והבקרה על מתן ההתאמות לתלמידים במסגרת מבחני המיצ"ב", זאת כפי שפורסם ב"מעריב" בתחילת החודש. 


על פי ההנחיות החדשות, החל משנת הלימודים הנוכחית יהיו זכאים להיבחן בכיתה מותאמת רק תלמידים הזכאים לתמיכה מתוכנית השילוב. כפי שנהוג, ציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית ספרי. יתר התלמידים ייבחנו בכיתות האם, וציוניהם כן ייכללו בחישוב הממוצעים. 

ממשרד החינוך נמסר כי "נרשם בכיתות ה' שיעור חריג של תלמידים שהוגדרו עם צרכים מיוחדים ונבחנו בכיתות המותאמות, שבהן כאמור תנאי ההיבחנות שונים מאלו הנהוגים בכיתות הרגילות". עוד מסרו כי "במבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' הדבר הביא לפגיעה משמעותית באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים, ובעקבות זאת גם בתוקף ובאמינות שלהם, ולכן הם אינם מדווחים". 

גם שר החינוך נפתלי בנט התייחס לחשדות החמורים ואמר כי ״על מנת לשמור על בחינת המיצ״ב כמדד משמעותי ומהימן במערכת החינוך, נהדק את הפיקוח על ניהול הבחינה בבתי הספר״.

בנט. צילום: מרק ישראל סלם


מבחני המיצ"ב החיצוני נערכו בחודשים מרץ־מאי 2018 והשתתפו בהם 61,544 תלמידים מ־784 בתי ספר, רובם מבתי ספר ממלכתיים. על פי הנתונים, חלה עלייה בשלושת המבחנים בכיתות ח': במתמטיקה נרשמה עלייה של 9 נקודות (תשע"ח: 543, לעומת תשע"ז: 534), בשפה אם עברית חלה עלייה של 7 נקודות (564 לעומת 557), בשפת אם ערבית חלה עלייה של 13 נקודות (561 לעומת 548). בכיתות ה' נרשמה עלייה בערבית שפת אם ב־10 נקודות (602 לעומת 592). כמו כן, במהלך השנה האחרונה חלה התרחבות בפערים בין דוברי העברית לדוברי הערבית לאחר שבשנים האחרונות החלה להסתמן מגמה של צמצום הפער. 

בכיתות ח' נרשמו במקצועות מדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה פערים עקביים בהישגים לטובת תלמידים דוברי עברית בהשוואה לתלמידים דוברי ערבית.
בשנת הלימודים תשע"ח הפערים לטובת התלמידים דוברי העברית נותרו דומים לפערים בתשע"ז במבחנים לכיתות ח' –במתמטיקה (פער של 40 נקודות בתשע"ח לעומת 37 נקודות בתשע"ז) ובמדע וטכנולוגיה (פער של 21 נקודות לעומת 16 נקודות בהתאמה). לעומת זאת, הפער באנגלית התרחב ל־46 נקודות בתשע"ח לעומת 35 נקודות בתשע"ז.