שבוע לאחר שארגון המורים הכריז על עיצומים במחאה על הפגיעה המתמשכת בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה לדבריו, הערב (שלישי), בית הדין הארצי הורה למורים לשוב לעבודה מלאה באופן מיידי, כולל מבחני מתכונת והכנה לבגרות, אך הדגיש כי במידה ולא תחול התקדמות בתהליך שיפור תנאי עבודת המורים, הארגון יוכל לנקוט בעתיד בצעדים.

"אנו סבורים כי לעת הזו אין מקום להתיר לארגון המורים לנקוט צעדים ארגוניים", כתבו השופטים, אך הדגישו כי יש לפעול למען שיפור סביבת העבודה של עובדי ההוראה. "אין בפסק דין זה כדי לפטור את המדינה והמבקשים מקידום תהליך שתכליתו להביא לשיפור סביבת העבודה של המורים, תוך שיתוף הארגון. כפועל יוצא מכך, ככל שלא תחול התקדמות בעניין זה בתוך פרק זמן סביר, יהיה הארגון רשאי לפנות לבית דין זה בבקשה לאפשר לו לנקוט צעדים ארגוניים בנושא זה".

מיציגים, ארגון עובדי ההוראה בישראל, נמסר בעקבות ביטול עיצומי ארגון המורים כי "החלטת בית הדין לענייני עבודה הערב קובעת כי רן ארז וארגון המורים נכשלו בהגנה ובדאגה למורים. הריצה של ארז לחתום על הסכם 2018 ערב קיום הבחירות בארגון המורים מעלה חשש לכאורה, כי לא טובת המורים הייתה לנגד עיניו של ארז אלא טובתו האישית שלו. החלטת בית הדין מהערב מצביעה על כך כי ההסכם יום המורה עליו חתם ארז רגע לפני הבחירות בארגון המורים באפריל 2018 הוא הסכם מלא בחורים: בהסכם לא הוסדרו תנאי סביבת העבודה של המורים, בהסכם לא דאגו לזכויות המורים בעניין ימי מחלה ובהסכם התעלמו מהדרישה לתגמול עבור פעילות נוספת מחוץ לשעות העבודה שבהסכם כדוגמת מסע ישראלי. ארגון יציגים קורא לרן ארז להחזיר את המפתחות ולאפשר לעובדי ההוראה בישראל לצאת לדרך חדשה עם הסכם קיבוצי חדש אחד באמצעות בית אחד חדש - הוגן שקוף ודמוקרטי".

ליאל מלכביץ׳, יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית: "אנחנו מברכים על המהלך ההכרחי. מועצת התלמידים והנוער הארצית פעלה מסביב לשעון למען הפסקת שיבוש שגרת הלימודים ופגיעה בעתידם של התלמידים. בימים הקרובים נמשיך ונפעל לטובת השבת הסדר למערכת ובתוך כך, נדאג למציאת פתרונות הולמים לבתי ספר בהם התבטלו מבחנים ופעילויות".

משרד האוצר התייחס לכך ומסר כי "פסק הדין מצטרף לשורה ארוכה של פסקי דין מהשנים האחרונות בהם נקבע במפורש כי סכסוכי העבודה עליהם הכריז ארגון המורים אינם חוקיים, וכי אין באפשרותו לנקוט בצעדים ארגוניים מכוחם. בהתאם לזאת, העיצומים בבתי הספר שכללו בין היתר אי החתמת שעון נוכחות, מניעת בקרות של משרד החינוך וביטול אסיפות ומבחנים - יופסקו לאלתר. משרד האוצר מברך על החלטת בית הדין, ועל העובדה שמערכת החינוך תחזור לעבודה סדירה ותקינה לטובת עובדי ההוראה וכלל תלמידי ישראל".

כזכור, בשבוע שעבר, לאחר שיו"ר ארגון המורים העל יסודיים, רן ארז, טען כי "למרות ריבוי הבעיות הקיימות במערכת החינוך העל יסודית, לא נמצא פתרון ולו לבעיה אחת שהועלתה על ידינו. יתר על כן, הפגישות עם משרד החינוך מתקיימות לעיתים רחוקות וממילא הן עקרות", הנחה ארז את עובדי ההוראה בתיכונים, בין היתר שלא לקיים מבחנים מכל סוג שהוא, כולל בחנים ומבחני מתכונת, לא לתת ציונים ולחלק תעודות ולא לעבוד בתום השיעור השמיני שמשמעותו שלא יתקיימו השתלמויות, ישיבות ואסיפות מורים.

עיצומים אלה הגיעו חודשיים לאחר שארגון המורים הודיע על עיצומים בגלל אי הפעלת רפורמת עוז לתמורה בבתי הספר בחינוך המיוחד, במפתנים ובבתי הספר הכנסייתים. ארז תקף אז את משרד החינוך: "לא ייתכן שהאוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל לא תקבל את תוספת השעות ותנאי הלימוד שלהם זוכים כל תלמידי ישראל, כגון: שעות לימוד פרטניות לתלמידים, שיחות אישיות, שיעורי תגבור לתלמידים חלשים ועוד". גם בעיצומים אלה בית הדין הארצי לעבודה התערב והוציא צו מניעה.