הגם שלתלמידות חטיבת הביניים יש יותר מוטיבציה, באופן כללי, מאשר לתלמידים להצליח בלימודי מתמטיקה ומדעים, הדבר אינו בא לידי ביטוי בלימודים אקדמיים. כך עולה מממצאי מחקר ישראלי חדש. אף על פי שתוכניות רבות במשרד החינוך ובמועצה להשכלה גבוהה מיועדות לתמרץ נשים ללמוד בתחומי המתמטיקה והמדעים, הפערים המגדריים עדיין משמעותיים. אף שמחצית הניגשים לבגרות ברמה של  5 יחידות לימוד במתמטיקה הן נשים, בלימודים האקדמיים שיעור הנשים הלומדות במקצועות ההייטק נמוך יותר ועומד על כרבע מכלל העובדים.
החוקרות הגר לרמן וליאת עצמון הכט מהמרכז הארצי לבחינות והערכה בשיתוף עם קרן טראמפ התמקדו בבחינת ההבדלים בין תלמידים לתלמידות בחטיבות הביניים מבחינת המוטיבציה שלהם להשקיע בלימודי מתמטיקה ומדעים. 
לפי תוצאות המחקר, שבו השתתפו 317 תלמידי חטיבות ביניים באמצעות סקר מקוון, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בבחירה בין מתמטיקה למדעים. בשיעורי המתמטיקה 63% מהבנות שאפו להצליח ולקבל ציונים גבוהים, ואילו רק 49% מהבנים שאפו לכך (במדעים 63% ו־40% בהתאמה). הבנות גם רוצות להצליח יותר  - 44%, בעוד רק 32% מהבנים שואפים לכך. זאת ועוד, רק 49% מהבנים סבורים כי הצלחה במבחנים מעידה על עתידם, בעוד 64% מהבנות מבינות שהצלחתן הכרחית לעתיד. 

אלא שהבנות מושפעות יותר מהרצון לענות על דרישות וציפיות ההורים והמורים - 45% לעומת 34% מהבנים. עוד עולה מהמחקר כי 65% מהבנות מוצאות בלימודים דרך לפיתוח מיומנויות, אך רק 46% מהבנים רואים זאת כך. כמו כן 57% מהבנות יודעות שכדי להצליח יש להשקיע מאמץ ורק 43% מהבנים חושבים כך. אבל, רק 35% מהבנות מוכנות להשקיע מאמץ כדי להצליח, בדומה לבנים - 33%.
אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ: "לא סביר, וגם לא מתקבל על הדעת, שנשים בישראל הן פחות מרבע מהעובדים בהייטק, ועוד פחות מכך בין הסטודנטים להנדסה והמתכנתים ביחידות הסייבר של הצבא. השורשים של הפער הזה נטועים בחטיבת הביניים, שהיא היום החוליה החלשה של מערכת החינוך. אני חושב שאם הממשלה הבאה תגדיר את חטיבת הביניים כיעד מרכזי, היא תמצא שותפים לדרך ובעוד כמה שנים נוכל לראות שיפור משמעותי לכל אורך השרשרת".