היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, נתן היום (רביעי) אור ירוק להחלטת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) יהודה ושומרון להקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל. לדבריו, המל"ג מוסמכת לקבל את ההחלטה בעניין. כמו כן, החלטת הוועדה לתכנון ולתקצוב, שקראה לבטל את הקמת הפקולטה, מהווה המלצה בלבד ואינה מחייבת.

במסמך המתמצת את הכרעתו של היועץ המשפטי לממשלה, הוסבר כי "בנסיבות העניין לאור השיקולים השונים ביחס לגורם המוסמך לקבלת ההחלטה, בא היועץ המשפטי לממשלה לכלל מסקנה כי לא ניתן לקבוע שמל"ג יו"ש אינה מוסמכת כיום לקבלת ההחלטה בעניין פתיחת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל וכי אין מניעה משפטית שתקבל החלטה בנושא".

"יחד עם זאת", הדגיש היועמ"ש, "מפאת חשיבותה של ההחלטה והשפעות הרוחב הצפויות שלה על לימודי הרפואה בישראל, ולנוכח העובדה כי סמכויותיה של מל"ג יו"ש עתידות לעבור בימים הקרובים ממש לידי מל"ג, מן הראוי כי מל"ג תקיים דיון בנושא זה".
 
את דבריו סיכם באומרו כי "ככל שמל"ג יו"ש תחליט על הקמת הפקולטה לרפואה, ראוי כי מל"ג תידרש לנושא בהקדם האפשרי כאמור, על מנת לאפשר לאוניברסיטת אריאל ולכלל הגורמים הנוגעים בדבר לכלכל צעדיהם בהתאם. פשיטא, כי בנסיבות העניין, החלטה מאוחרת של מל"ג בנושא זה תהא ההחלטה הסופית המחייבת בהתאם לסמכויותיה לפי חוק".

כזכור, בשבוע שעבר התקיים דיון חוזר בוועדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, אשר עסק בנושא והוחלט לבטל את הקמתה לאחר ששלושה מחברי הוועדה הצביעו נגד - פרופ' מונא מארון, פרופ' יוסי שיין ופרופ' ישעיהו טלמון, בעוד שני חברים היו בעד - יו"ר הות"ת, פרופ' יפה זילברשץ ונציג הציבור בוועדה שמעון יצחקי.
 

הדיון החוזר התקיים התקיים לאחר שהיה חשד בניגוד עניינים בהצבעה הקודמת בה אושרה הקמת הפקולטה לרפואה. החשד עלה מכיוון שד"ר רבקה ודמני, סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה וחברת המועצה המאשרת את הכפפת מוסדות הלימודים למועצה להשכלה גבוהה, נכחה במספר דיונים בהם הצביעה בעד הקמת הפקולטה לרפואה, השישית במספר בארץ, באוניברסיטת אריאל החדשה, כשבפועל, באותו הזמן נעשו מאמצים מצד האוניברסיטה למצוא עבורה תקן פרופסור.

שר החינוך ויו״ר המועצה להשכלה גבוהה, נפתלי בנט, אמר בתגובה כי  "זוהי החלטה מצוינת של היועמ״ש אשר סוללת את הדרך להקמת הפקולטה לרפואה באריאל. ההחלטה נדונה בשעה זו במל״ג יו״ש, וההצבעה תתקיים בשעתיים הקרובות.  בישראל יש מחסור עצום ברופאים, מדובר בצורך לאומי הן של עולם האקדמיה והן של עולם הרפואה. אנו חייבים להתקדם קדימה למרות שהקרטל האוניברסיטאי מתעקש לתקוע מקלות בגלגלים. אני משוכנע שחברי מל״ג יו״ש יקבלו היום החלטה נכונה ויעדיפו את האינטרס הציבורי הרחב על פני שיקולים פוליטיים צרים".