הדעות חלוקות כיום אם ההורים בארץ הפכו ממעורבים למתערבים בחיי ילדיהם, אבל לפי נתונים שהגיעו לידי "מעריב", אין ספק שהם אכן הרבה יותר מודעים לנעשה עם ילדיהם ואינם חוששים להתלונן על בעיות שבהן הם נתקלים במערכת החינוך. בצד מגמה זו, גם התלמידים היום מודעים יותר לזכויותיהם ולא חוששים לפנות למשרד החינוך.

על פי הנתונים של האגף לפניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים של משרד החינוך - במהלך שנת 2018 התקבלו כ־59 אלף פניות. מדובר בזינוק של יותר מ־4,000 פניות ביחס לשנת 2017, ובסך הכל נרשמה עלייה של 22% במספר הפניות בחמש השנים האחרונות, כאשר רוב הפונים אל האגף, כ־75%, הם הורים או תלמידים.

ניתן לראות כי התחומים שהכי מטרידים את הפונים (16.5%) הם בעיות בנושא אורחות החיים בתוך המוסדות החינוכיים - כללי המשמעת, ציונים וענישה - ולאחר מכן, תלונות על תפקודן של הנהלות המוסדות החינוכיים (10.9%).


תלונות על כוח האדם בהוראה - נושא שמעסיק לא מעט אנשי חינוך המנסים להביא למערכת מורים ומורות טובים יותר שיראו במקצוע שליחות חינוכית – מהוות 7.9% מהפניות. עוד עולה מהנתונים כי 7.6% מהפניות התקבלו בנושא בחינות הבגרות, 7.5% בנושא אלימות, 4.9% על הסעות ו־4.8% בענייני רישום והעברות תלמידים.

באופן מפתיע, תלונות על תשלומי ההורים - נושא רגיש שאותו מקדמים כבר מספר שנים בפורום ועדי ההורים היישוביים - הגיעו מ־4.6% מהפונים בלבד. 
בעיות בתחום החינוך המיוחד מעסיקות רק 4.3% מהפונים לאגף תלונות הציבור ולקו הפתוח של משרד החינוך. עם זאת, חשוב להדגיש כי הנתונים נאספו לפני תחילת הפיילוט ברפורמה בחינוך המיוחד.