לשר החינוך הבא ממתינה שורת דילמות ואתגרים לטיפול, והשאלה היא של סדרי עדיפויות. לרגל הבחירות הקרבות שאלנו את ראשי ארגוני ההורים והמורים במה לדעתם כדאי שהשר או השרה החדשה יעסקו, ומתברר כי מעמד עובדי ההוראה נמצא בראש מעייניהם.יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים, מסבירה: "בפני שר או שרת החינוך הבאים יעמדו כמה אתגרים מהותיים. אחד המרכזיים שבהם הוא הצפיפות בכיתות ובגני הילדים. השר הבא יצטרך לפעול להקטנת מספר הילדים בכיתות ובגנים ולהקצות משאבים שיאפשרו לעובדי ועובדות ההוראה להעניק יחס אישי לכל תלמיד ולקיים אווירה לימודית מפרה".
 
"סוגיה נוספת היא שכרם של עובדי ועובדות ההוראה", ממשיכה ואומרת בן דויד, "השכר שניתן כיום גורם לכך שעובדי ועובדות הוראה נשחקים במהירות, ורבים פורשים מהמקצוע כבר במהלך השנים הראשונות. השר הבא יהיה חייב לפעול להעלאת שכר עובדי ההוראה ולהבטחת תנאי העסקה נאותים עבורם". 
 

אייל נמר, יו"ר ארגון עובדי ההוראה "יציגים", מציין כי צריך לטפל קודם כל במעמד המורה ובביטחונו האישי. "יש לטפל באלימות מצד ההורים והתלמידים וגם בינם לבין עצמם". נמר לא שוכח לציין את העומס: "מתוך ממוצע של כ־40 שעות עבודה שבועיות, ב־30 מתוכן המורים נמצאים עם תלמידים בכיתה. זה עומס שמורים לא מסוגלים להתמודד עמו". לגבי השכר הוא אומר: "צריך להיות שכר בסיס אחיד לכל עובדי ההוראה. יש להחזיר את החינוך למשרד החינוך - לבטל את הרשויות ולבטל את הבעלויות. אין סיבה להפריט ולהכניס מעסיקים נוספים".
 
"אם שר החינוך הבא רוצה להטביע את חותמו", מוסיף יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים עו"ד אייל באום, "הוא יידרש לעסוק בנושאים שממשלות ישראל נמנעות מלעסוק בהם, למשל יום לימודים ארוך. זה יאפשר לילדי ישראל לקבל חינוך אחיד ללא אפליה, יפחית את הנטל הכלכלי על ההורים ויאפשר הסתכלות על החינוך ממעוף הציפור וכמכלול, לרבות החינוך הבלתי פורמלי. אני קורא לשר החינוך להעלות את המשכורות למחנכים ולמנהלים בבתי הספר, כדי שיגיע כוח אדם איכותי למערכת. אין דרך אחרת ואסור לנו להסכין עם הבינוניות".
 
באמתחתו של יו"ר התאגדות מנהלי בתי הספר העל־יסודיים מנשה לוי יש רשימה ארוכה של נושאים לטיפול, שכבר הוצגה לכמה וכמה שרי חינוך, אבל מעל לכל הבעיות הקונקרטיות מרחף, לדבריו, מחסור חמור בחזון כולל: "מערכת החינוך שטה ללא כיוון מוגדר. צריך להקים מועצת חינוך לאומית א־פוליטית שתורכב מאנשי חינוך, ושמטרתה לגבש חזון למערכת החינוך, חזון שלא יתחלף כל שנתיים כי שר החינוך מתחלף".