בחודש יולי הודיעו משרדי החינוך והבריאות כי בשנת הלימודים הנוכחית מערך הסייעות הרפואיות, המלוות תלמידים אלרגיים בגני הילדים ובכיתות א'־ב', ימשיכו בעבודתן, ובכך הפכו את החלטת משרד הבריאות מחודש אפריל, שלפיה המערך יבוטל. 
 
כעת מתברר כי ביטחון הילדים האלרגיים מוטל בספק, כיוון שמשרד החינוך שוב החליט לאחרונה על ביטולן באופן חלקי, לאחר שהוקם צוות שבחן את הנושא במהלך החודשים האחרונים.
 
בתגובה, הוציאה מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד מכתב למנהלי בתי הספר, צוותי ההוראה והגננות, שבו כתבה כי היא מחדשת את המאבק בנושא וקוראת להם לא לשתף פעולה עם צוותי הדרכה מטעם משרד החינוך בנושא הטיפול בילדים האלרגיים.
 

"לצערי, במשרדי החינוך והבריאות החליטו לפעול באופן חד־צדדי ולחזור למתווה שלפיו הם יבטלו את התקנים של הסייעות הרפואיות ובמקומם יטילו את האחריות לטיפול בילדים עם אלרגיה מסכנת חיים על עובדי ועובדות ההוראה", נכתב בפתח הדברים.

מאבק הילדים האלרגיים. "ההסכמים הופרו". צילום: אלבום פרטי

 
"הסתדרות המורים לא תאפשר צעד זה, שפוגע באופן מהותי בעבודה החינוכית. לא הותירו לנו ברירה אלא לחדש את המאבק. לא ניתן שיטילו על עובדי ועובדות ההוראה אחריות, לרבות פלילית, שנובעת מטיפול רפואי שעל המדינה לספק".
 
יו"ר עמותת יה"ל לאלרגיות מזון נעמה קציר אמרה: "המשמעות של המכתב היא חמורה וקשה, לא רק בהקשר של הילדים הצעירים שיש להם סייעות אלא בכלל כלפי כל הילדים האלרגיים במערכת, גם בכיתות הגבוהות ג' עד י"ב, כי המשמעות היא שאין מי שייתן להם מענה, ידאג לשלומם או יציל את חייהם ברגע האמת".

קציר הדגישה כי "מאז המאבק שניהלנו בקיץ, מתקיים תהליך טוב וחשוב במשרד החינוך, אבל קיים פער מאוד משמעותי בין איך שמשרד החינוך חושב שהדברים מתקיימים לבין איך שהם מתקיימים בפועל בשטח. המכתב של הסתדרות המורים מחזיר אותנו במובנים מסוימים לנקודת ההתחלה: משרד החינוך כבר קיבל החלטה לצמצם את מערך הסייעות אבל לא דאג לכך שיהיה מי שישמור על חייהם של הילדים ביום שאחרי. חשוב שנבהיר שככל שלא יהיו מי שיבטיחו את שלומם של הילדים האלרגיים במוסדות החינוך, לא ניתן יהיה לבטל או לצמצם את מערך הסייעות לילדים בכיתות א' וב', כי נכון להיום הם היחידים שניתן להם מענה. אנחנו מצפים מגורמי משרד החינוך, ובראשם המנכ"ל, לעשות כל שנדרש כדי להבטיח שהילדים שלנו יוכלו לחזור בשלום מביה"ס".
 
תגובת משרד החינוך: "הנושא מצוי בדיונים, ובכל מקרה המשרד לא יטיל על עובדי ההוראה תפקידים נוספים בתחום זה".
 
מהסתדרות המורים נמסר בתגובה: "משרד החינוך ומשרד הבריאות הפרו את ההסכמים שנקבעו עמם. הם מנסים לחסוך כסף על גבם של הילדים שסובלים מאלרגיות מסכנות חיים ועל חשבון עובדי ועובדות ההוראה. עובדי הוראה הם לא רופאים ולא אחיות, ותפקידם לחנך את הדור הבא של ילדי וילדות ישראל".