מה יעלה בגורל בחינות המיצ"ב? ביום שלישי צפויה להתקיים הבחינה החיצונית באנגלית לתלמידי כיתות ה' וח' ושבוע לאחר מכן תתקיים הבחינה המקבילה במתמטיקה. כעת, לאחר שקראו להחרים את המועד הקודם של הבחינות לפני כחודשיים, פורום ועדי ההורים היישוביים הודיע הבוקר (ראשון) כי הוא קורא שוב להחרים את המבחן במתכונתו הנוכחית.
"המיצ"ב הפך מכלי לבחינת הישגי הלומדים ותחושת המוגנות שלהם, למדד מעוות ומסולף השואב את מרב המשאבים הבית ספריים", נכתב בפתח המכתב. "המבחן מנקז את מלוא תשומת הלב הפדגוגית וגורם לתסכול רב בקרב התלמידים, צוותי החינוך, כמו גם בקרב הורים רבים".
עוד כתב עו"ד אייל באום, יו"ר הנהגת ההורים הארצית כי "לאחרונה נודע לנו כי הוועדה המקצועית שתבחן את הנושא - אותה ועדה בדיוק בה התחייב משרד החינוך לשלב אותנו, מדירה אותנו". "משניסיונות ההידברות עם צמרת משרד החינוך כשלו, משהתברר לנו שלהבטחות כלפינו אין כיסוי, משהוועדה בנושא לא כוללת אותנו בניגוד להתחייבויות מפורשות, לא נותרה בידינו הברירה אלא לומר - המיצ"ב לא בבית ספרינו". הוא הוסיף: "אנו קוראים לא לשלוח את הילדים לבחינות המיצ"ב באנגלית ובמתמטיקה, לחילופין, לצייד את הילדים במכתב שאוסר על המורים לבחון אותם".

כזכור, מבחני המיצ"ב מיועדים לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים עומדים בדרישות המצופות מהם על פי תוכנית הלימודים במקצועות הליבה. על מתכונת הבחינות נסב עימות ציבורי בעקבות ניסיונות לזיוף התוצאות על ידי מנהלי בתי ספר וספקות לגבי מהימנותם.
המבחנים מתקיימים משנת 2002 ומועברים לתלמידי כיתות ה' וח'.
לאורך השנים ובמיוחד לאחרונה לאור כאמור החשד לניסיון הזיוף בהם, קיימת עליהם ביקורת רבה. לפני כשש שנים הוחלט על הקמת ועדה מקצועית שתמליץ על מתווה מעודכן למבחנים, אך מסקנותיה לא פורסמו ועריכת המבחנים המשיכה לאחר הפסקה של שנה. לפני שלושה חודשים משרד החינוך הודיע כי הוא יקים ועדה נוספת לבחינה מחודשת של הנושא אך כעת, ההורים טוענים כי הם מודרים ממנה.
ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "המיצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות הלימודית של בית הספר, ועל כן הוא יתקיים כסדרו. כך קבע גם בית הדין לעבודה בפסק הדין. אין כל מקום לצעדים הננקטים בעיקר לאור החלטת המשרד שלא לפרסם את הציונים ברמה הבית ספרית, כדי לאפשר למוסדות החינוך לקיים למידה מעמיקה ורציפה, ולנוכח פעילות הצוות המקצועי אשר החל לבחון את נושא הערכה הבית ספרית.  לצד אלה, יצא המשרד  בהליך היוועצות רחב היקף עם הציבור, שיפנה לכמאה אלף הורים בנושא".