כשנה וחצי לאחר שפורסמו טענות כי מורים בבית הספר התיכון "תלמה ילין" בגבעתיים הטרידו מינית תלמידים, משרד החינוך הודיע הערב (חמישי) כי הוא מאמץ את המלצות ועדת תלמה ילין, שהוקמה ע"י מנכ"ל המשרד, שמואל אבוהב, בעקבות חשיפת המקרים ובין היתר יפרסם קוד אתי לגבולות יחסי מורה-תלמיד ויפעיל קו ייעודי לתלמידים ולעובדי הוראה שנוגע בנושאים של פגיעות והטרדות מיניות.
 
בינואר 18' התפרסמו חשדות לפיהם מספר מורים בתלמה ילין ניהלו מערכות יחסים אסורות עם תלמידים, בהם האמן בועז ארד שבעקבות הטענות התאבד, מנחם נבנהויז, מי שהיה מנצח תזמורת ביה"ס והמורה לתאטרון יוני לוקאס.
 
בעקבות חשיפת המקרים הוקמה הוועדה בראשות חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב, יחד עם גורמי מקצוע במשרד בהם נציגי אגף כוח אדם בהוראה, אגף שפ"י, ואגף הבטחון. הוועדה קיימה מספר מפגשים במהלכם נבחנו פעולות צוות ביה"ס וגורמי המשרד בזמן אמת, דרכי העסקת עובדי ההוראה, המורים החשודים ונסיבות סיום עבודתם. כמו כן, נבחנו נהלי משרד החינוך הרלוונטיים למקרים מסוג אלו, לרבות חוזרי מנכ"ל וחוזרי אגף כוח אדם בהוראה. 
 

במשרד החינוך מסבירים כי לבקשת צוות הוועדה, הועברה אליו התייחסות מסודרת מבית הספר בקשר לשמות המורים שאליהם נקשרו חשדות בתקשורת, וכן בקשר למורים אשר לאחר הפרסומים, הועלו תלונות כנגדם מקרב התלמידים להנהלת בית הספר.

בועז ארד. צילום מסך בועז ארד. צילום מסך
 
ביחס לכל אחד משמות המעורבים הועבר פירוט אודות נסיבות העסקתו, סיום עבודתו, והתנהלות ביה"ס בקשר לתלונות שהועלו כנגדו בזמן אמת, במידה והיה תיעוד. כמו כן, גורמי המקצוע במשרד החינוך בדקו כל אחד במסגרת תחום אחריותו את המידע הקיים במשרד לגבי כל אחד מהמורים, לגביהם הועלה חשד. 
 
לפי המידע שהובא לחברי הוועדה, עולה כי מרבית המקרים הנטענים לא הובאו לידיעת הנהלת בי"ס תלמה ילין בזמן אמת, ולא הועברו לידיעת הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך, אלא התגלו שנים לאחר מכן. בנוסף מדגישים במשרד כי בגלל שמדובר באירועים שקרו לפני שנים רבות, קשה לבחון אותם וגם כך מדובר במורים שכבר לא מלמדים במערכת החינוך.
 
המלצות הוועדה עוסקות בין היתר בהפצת קוד אתי לעובדי ההוראה, שיעסוק בגבולות יחסי מורה – תלמיד, תוך הדגשה מהי מערכת יחסים שאינה מקובלת בין מורה לתלמיד. הוועדה המליצה שהקוד יופץ בקרב עובדי ההוראה, התלמידים והוריהם, וכי גיבושו ייעשה בשיח משותף עם עובדי ההוראה.
 
המלצה נוספת עוסקת בתיעוד מקרים כאלה – הוועדה המליצה לבחון גיבוש של כללים ברורים למוסדות חינוך אודות תיעוד כל ההיבטים לגבי מקרים חריגים, כדי לאפשר ניהול תהליכים של הפקת לקחים.
 
כמו כן, הומלץ להפעיל קו ייעודי לתלמידים ולעובדי הוראה שנוגע בנושאים רגישים של פגיעות והטרדות מיניות ולחייב את מוסדות החינוך לשוחח עם התלמידים לפחות פעם אחת בשנה על סימני פגיעות מיניות והשלכותיהן ולהגביר את המודעות לנושא בעזרת מערכי הסברה מתאימים.