עוד לא חלף חודש מאז נכנס שר חינוך חדש - הרב רפי פרץ, והיום (חמישי) הוא כבר יכול להיות גאה במערכת החינוך, על הישגים שנעשו בזמן קודמו בתפקיד, נפתלי בנט. משרד החינוך פרסם הבוקר בפעם הרביעית את נתוני התמונה החינוכית לחטיבה העליונה ל-2018 ומאפשר מבט מקרוב על 117,100 תלמידי י"ב שלמדו בשנה שעברה במוסדות המגישים לבגרות לפיהם, לראשונה, שיעור הזכאים לבגרות מגיע לכ-70%.

התמונה החינוכית לשנה זו כוללת 23 מדדים המציגים את ההישגים של החטיבה העליונה בארבעה מדדים: למידה והישגים, ערכים ואקלים חינוכי, התמדה ונשירה והצוות החינוכי. בשנת 2018 עלה שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הלומדים בכיתה י"ב ב-1.7%, מ-68.2% ל-69.9% (81,848 אלף תלמידים). שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת (4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל באנגלית וממוצע ציונים של 90 ומעלה) מבין תלמידי י"ב עלה מעט מ-7.9% ל-8.2%.

התוכניות הלאומיות לקידום מתמטיקה ואנגלית, שנעשו בתקופת בנט, הובילו להמשך העלייה במספר התלמידים בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל במקצועות אלה - 15.5% במתמטיקה ( 18,193 אלף תלמידים), עלייה של 1.2% ובאנגלית למעלה משליש מהתלמידים - 37.7% (44,143 אלף תלמידים), עלייה של כ-2%.

צמצום בפער בין העשירונים בזכאות לבגרות

במשרד החינוך מדגישים כי במדד של שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הלומדים בכיתה י"ב חל צמצום של כ-4% בין העשירונים הגבוהים לנמוכים - מפער של 24.7% ב-2017 ל-20.8% ב-2018, אך חשוב לציין כי עדיין הפער גדול ושיעור הזכאים לבגרות בעשירונים הגבוהים עומד על 81.3% לעומת 60.5% בלבד בקרב העשירונים הנמוכים.

מבחינת אחוז התלמידים הנושרים, הנתונים לא השתנו מהשנה הקודמת ועומדים על 1.2% - 7,341 תלמידים ומבחינת שיעור המחברות הפסולות, נרשמה שם עלייה קלה והוא עומד על 1.1%.

נתון מעודד עוסק במעורבות באירועי אלימות - 7% בלבד מהתלמידים דיווחו על כך, ירידה של 1% מהשנה הקודמת. מדובר בנתון הכולל הטלת חרם של תלמידים, הפצת שמועות, סחיטה ואיומים ואלימות פיזית.

במדד הצוות החינוכי נרשמה עלייה של 4% בקליטה וליווי של עובדי הוראה ובעלי תפקידים (תשע"ז: 68%, תשע"ח: 72%). בעבודה שיתופית של מורים בביה"ס חלה עלייה (תשע"ז: 74%, תשע"ח: 76%). בשביעות הרצון של המורים מביה"ס נרשם שינוי קל (תשע"ז: 71%, תשע"ח: 70%) ובניהול פיתוח הצוות החינוכי חלה עלייה של 2% (תשע"ז: 38%, תשע"ח: 40%).

שר החינוך, הרב פרץ אמר לאחר פרסום הנתונים כי "אני מברך את המנהלים ואת המורים על ההישגים המרשימים שהם רושמים לאורך השנים. מגמת המצוינות בלימודים מתאפשרת, בין היתר, הודות לרוח הגבית שמעניקה השדרה הניהולית במשרד החינוך. לצד העלייה באחוזי הזכאות, אנו רואים גם עליה באיכות התעודה - יותר בוגרי 4 ו-5 יחידות במתמטיקה ובאנגלית - זו בשורה מצויינת לחברה, למשק ולמדע הישראלי".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "אני מברך על התוצאות המרשימות שעולות מן התמונה החינוכית. הן מצביעות על המשך מגמת העלייה בה נתונה המערכת לצד צמצום הפערים שהיא רושמת. אנחנו רואים את השיפור במרבית המדדים. גם בהישגים הלימודיים וגם בהיבטים הערכיים. יותר זכאים לתעודת בגרות ויותר ניגשים ל-5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית. בד בבד, גם שיפור ביחסי הקרבה והאכפתיות בין המורים לתלמידים ובצמצום הפער שבין העשירונים הנמוכים לגבוהים".