נמשכת מגמת הגידול בהוצאות ההורים על שירותי חינוך שאמורים להיות מסופקים על ידי המדינה. כך עולה מסקר שביצעה עמותת חסדי נעמי באמצעות מכון המחקר ZETATOOLS, בקרב מדגם מייצג של הורים לתלמידים בכיתות א’־י”ב. על פי הסקר, 34% מההורים בישראל דיווחו שייאלצו לצמצם השנה את ההוצאות על לימודי ילדיהם בגלל סיבות כלכליות. כ־68% מההורים יוציאו עד אלף שקל עבור כל ילד לקראת שנת הלימודים, 22% ישלמו בין 1,001 ל־2,000 שקל וכ־10% ישלמו יותר מ־2,000 שקל. עוד עולה מהסקר כי ההוצאה הממוצעת לקראת שנת הלימודים הקרובה למשפחה עומדת על כ־2,400 שקל, על פי אומדן ממוצע של 2.1 תלמידים. ההוצאה הממוצעת לילד בודד תעמוד על 1,143 שקל.
מפילוח הנתונים עולה כי חילונים יוציאו יותר מדתיים לקראת שנת הלימודים: 1,180 שקל תוציא משפחה חילונית, 1,140 שקל משפחה דתית ו־901 שקל משפחה חרדית. ככל שהציבור משכיל יותר כך הוא יוציא יותר: 1,050 שקל יוציא בממוצע בעל השכלה תיכונית, 1,165 שקל בעל השכלה על תיכונית ו־1,190 שקל בעל השכלה אקדמית. בעלי הכנסה מתחת לממוצע יוציאו 875 שקל, לעומת בעלי הכנסה מעל הממוצע – 1,187 שקל.

במרבית בתי האב בישראל עם ילדים בגילאי גן ובית ספר ההוצאה הממוצעת על שירותי חינוך שאמורים להימצא בתוכנית הלימודים עבור כל ילד (טיולים, מסיבות, ספרים, ביטוח, תשלומי הורים ותוכנית לימודים נוספת) עומדת על 434 שקל לחודש. עורכי הסקר ציינו כי מדובר בעלייה של 11% ביחס לשנת 2016 ושל 5% ביחס ל־2018. נראה שעם השנים קיימת מגמה של גדילה בהקשר להוצאות כספיות על שירותים שאמורים להימצא במערכת החינוך. 
זאת ועוד: אצל שליש מכלל ההורים ההוצאה החודשית על שירותי חינוך נלווים היא עד 300 שקל לילד. בקרב 40% ההוצאה הממוצעת היא מעל 500 שקל. 8% מההורים ישלמו 100 שקל ומטה מדי חודש לכל ילד. הורה חילוני יוציא 453 שקל מדי חודש על הוצאות חינוך לכל ילד שנמצאות כבר בתוכנית הלימודים, בעוד שהורה דתי יוציא 425 שקל והורה חרדי 362 שקל.