במערכת החינוך כ־269,400 תלמידים המוכרים כתלמידים בחינוך המיוחד, ואלו מהווים 11% מכלל התלמידים במערכת החינוך. בקרב ילדים אלו, 57% משולבים פרטנית במערכת החינוך הרגילה, 24% בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים ו־19% לומדים במסגרות של החינוך המיוחד.

בדיקה שערכה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לקראת פתיחת שנת הלימודים, ביקשה לוודא כי מוסדות החינוך ערוכים על פי החוק שקבע כי עליהם היה להשלים בהדרגה עד מאי 2019 נגישות בסיסית שכוללת התקנת פיר מעלית, דרכי גישה ובתי שימוש נגישים בבניין המרכזי של בית הספר. 

מבדיקת הנציבות עולה כי תלמידים רבים אינם זוכים למימוש זכויותיהם להנגשה פרטנית, ומגיעים למערכת החינוך לעתים במשך שנים כאשר אינם זוכים להתאמות הנדרשות: לילדים עם מוגבלות אין גישה למקומות רבים בבית הספר (ספריות, מעבדות, אולמות וכו') ובשל כך מוצאים עצמם לעתים לבד בכיתה בעת ששאר הכיתה בפעילות, כיתה אקוסטית אינה מותקנת בזמן, אין עבורם תאי שירותים נגישים והם אינם יכולים להתנייד ברחבי בית הספר באופן עצמאי ומכובד.

בימים אלו הנציבות מטפלת בכעשרה תיקים נוספים הנמצאים בשלבים שונים לפני הגשת תביעה. אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מדגיש: "שילובם של ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך הרגילה חשוב מאין כמוהו. הנציבות מטפלת מדי שנה בעשרות פניות של ילדים שבית הספר לא הונגש עבורם ולא ניתנו להם ההתאמות הנדרשות על פי התקנות".