בדיוק שנה לאחר שמשרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל בנושא נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים, במהלך שעורר סערה גדולה בקרב ההורים, היום (חמישי) המשרד מפרסם הנחיות חדשות לשני סעיפים, המתייחסים למשך כהונת בעלי התפקידים בוועד ההורים הבית ספרי ומאפשרים למי שלא נבחר לתפקיד ברשות המקומית להיבחר לוועד הורים בית ספרי.על פי הנוהל המעודכן, יו"ר, סגן, גזבר וחבר ועדת ביקורת יוכלו להיבחר ברציפות במשך ארבע שנים, ולא שלוש שנים כפי שהיה בחוזר המנכ"ל עד כה. כמו כן, נקבע בחוזר החדש כי בתום כהונה של ארבע שנים וככל שבעלי התפקידים המכהנים בפועל יהיו מעוניינים להמשיך בכהונתם, הם יידרשו לרוב של 75% מקרב קולות ההורים.הנחייה חדשה נוספת קובעת כי בעל תפקיד שיתמודד בבחירות לרשויות המקומיות, לא יוכל להמשיך לכהן בתפקידו בוועד ההורים הכיתתי או הבית ספרי או של הגן. במידה ולאחר התמודדותו הוא לא ייבחר לתפקיד כלשהו ברשות המקומית, הוא יוכל לחזור ולכהן בוועד ההורים.מדובר בחוזר מנכ"ל העוסק בנציגויות ההורים השונות בבית הספר, המועדים והנהלים לתהליכי בחירת ועד הורים בכיתה/בגן הילדים, מועצת הורים ונציגות הורים מוסדית וכן מגדיר מי רשאי לבחור ולהיבחר ומגביל את רצף שנות הכהונה של בעלי התפקידים במוסד החינוכי.עם פרסומו בשנה שעברה הוא עורר כאמור סערה בקרב הנהגת ההורים הארצית שטענה כי הוא יגביל את פעילותה ויכפיף אותה תחת מנהלי בתי הספר שיוכלו לשלוט בוועדי ההורים. "מדובר בהתערבות חד צדדית בוטה וחמורה", אמרו אז בפורום ההורים, שטען בנוסף כי משום שמדובר בהורים מתנדבים, הם אינם כפופים להנחיות אלה ואף עתרו לבית המשפט נגד חוזר המנכ"ל."עניינה של עתירה זו בפגיעה חמורה וחסרת תקדים, מצד המשיבים, בזכות יסוד הזכות לחופש ההתאגדות של הורי תלמידי ישראל הפעילים, בהתנדבות, בהנהגות ההורים במוסדות החינוך ברחבי הארץ", נכתב בעתירה. "בחוזר נציגות ההורים מתיימרים המשיבים להכתיב, לקבוע תנאים, להגביל ולשלוט בפועל בזכות הורי התלמידים במערכת החינוך, להתאגד. זאת, תוך שהם מתעלמים במופגן מהתקנון המפורט של הפורום – העותר, הגוף היציג של הורי ישראל, המאגד את כלל ההורים המתנדבים במערכת החינוך ומסדיר את פעילותם".עוד הדגישו בהנהגת ההורים לאחר פרסום חוזר המנכ"ל בשנה שעברה כי "נוהל ההתנדבות והפעילות במוסדות החינוך מוסדרים היטב ע"י תקנון עמותת פורום ועדי ההורים היישוביים, הגוף היציג הרשמי של ההורים במדינת ישראל. נחשפנו להתנהלות בוטה וחד צדדית המגיעה מבית מדרשו של משרד החינוך. חוזר מנכ"ל משרד החינוך מנסה להתערב, להגביל ולהגדיר באופן חד צדדי את דרכי הבחירה וההתנהלות של הנהגות ההורים בבתי הספר. שר החינוך ומנכ"ל משרדו לא יכולים לקבוע מי יתנדב וכמה. נציגות ההורים כשמה כן היא: נציגות ההורים".