שבועיים חלפו מפתיחת שנת הלימודים ונראה שלא השתנה דבר משנה שעברה בנוגע למעונות היום המפוקחים, כאשר היום (ראשון) מאיימים ראשי קואליציית ארגוני מעונות היום לגיל הרך כי הם ישביתו את שנת הלימודים אחרי החגים בעקבות חוסר ההתקדמות בהבנות אליהם הגיעו בשנה שעברה יחד עם משרדי העבודה והאוצר. 
 
לא סתם נראה שדבר לא השתנה - באחד בספטמבר לפני שנה שבתו ארגוני מעונות היום לאחר שלא הצליחו למצוא פתרון למשבר בענף יחד עם שר העבודה והרווחה לשעבר חיים כץ, שביתה שנמשכה יומיים והסתיימה בעקבות התערבותו של שר האוצר משה כחלון. ההסכם שהושג כלל תוספת למענקי החג בסך של 1,500 שקל בחגי תשרי, ו-1,500 שקל נוספים בחג הפסח למטפלות וצוות המעון. בנוסף, לשם בחינת ושיפור מערך מעונות היום, הוחלט כי תוקם ועדה ממשלתית בראשות הממונה על זרוע העבודה, שתבחן, בין היתר, את נושא התקינה במעונות היום. 
 
הוועדה הממשלתית הייתה אמורה להגיש את המלצותיה לממשלה תוך קביעת יעדים לביצוע לא יאוחר מיום ה-30 באפריל 2019. עברו כמעט חמישה חודשים ממועד זה וראש אגף מעונות יום במשרד העבודה והרווחה אמר בוועדת החינוך שהתכנסה בחודש יולי בנוגע ליישום חוק הפיקוח על המעונות, כי ניסוח תקנות חוק הפיקוח יושלם רק בסביבות חודש אוקטובר. הבחירות והחגים בפתח ולא ברור האם הוועדה תצליח לסיים את ניסוח התקנות במועד זה.
 

לכן כאמור, ראשי קואליציית ארגוני מעונות היום לגיל הרך, המייצגים 1,060 מעונות יום מפוקחים ברחבי הארץ, שלחו מכתב לראש הממשלה בו הציגו את חומרת המצב. "בצר לנו, מפצירים בך להיכנס לעובי הקורה ולטפל בקריסת ענף המעונות והסדרת הטיפול בילדי הגיל הרך. ללא התערבותך לא נצליח לצלוח את שנת הלימודים תש"ף ונאלץ לסגור את מעונות היום ולהותיר עשרות אלפי פעוטות והוריהם כשהם חסרי מסגרת", נכתב בפתח המכתב.
 
"את שנת הלימודים הקודמת התחלנו בשביתה מתוך הבנה שבמידה ולא יפתרו הבעיות הבוערות בענף – הסדרת מעמדן ושכרן של המטפלות והורדת היחס שבין מטפלת למספר הילדים עליהם היא אחראית, לא נוכל לסיימה. כידוע לך, בעקבות השביתה נחתם הסכם לפיו תתכנס ועדה ממשלתית בינמשרדית, תדון בנושאים אלו ותיתן המלצות לביצוע. ועדה זו לא כונסה במשך זמן רב וגם משכונסה התעלמה ממחויבותה ליתן המלצות עד לאפריל 2019 וגררה המלצותיה ליולי ולאחר מכן לאוגוסט וכיום בפיתחה של שנת הלימודים החדשה עדיין אין מסקנות לוועדה ואנו נמצאים ללא הפיתרונות האופרטיביים ומבלי שהתקדמנו ולו בצעד קטן משנת הלימודים שקדמה לה".
 
"סוגיית מעונות היום הינה אתגר לאומי המחייב התייחסות בהולה ומתן פתרון רלוונטי. אנו מבקשים להפגש איתך בדחיפות ולדון באפשרות להקמת רשות לאומית, אוטונומית, שתאגם את כלל המידע הקיים בנושא, תיתן הנחיות מדיניות שייושמו בתכנית עבודה אופרטיבית, תקצה את המשאבים הנדרשים לכדי מענה ישים לענף מעונות היום בישראל. אם הממשלה לא תיקח אחריות על הגיל הרך ולא תשקיע משאבים - ענף מעונות היום יקרוס".
 
ליאור גבאי, מנכ"ל רשת המעונות נאות מרגלית, אומר בשיחה עם "מעריב" כי "אנחנו נמצאים בתהליך מתמשך של למעלה מעשור שתכליתו פעולה אמיתית לשדרוג החינוך בגיל הרך. הכעס שלנו כמובילי המסגרות החברתיות במדינה זה שהיא מתעלמת מנושא הגיל הרך וזה לא באמת מעניין אותה".
 
גבאי מסביר כי הנושאים העיקריים שעל הפרק הם שדרוג מעמדן ושכרן של המטפלות. "אנחנו אמורים לעודד אותן לבוא, ברגע שהשכר יהיה יותר משמעותי תהיה לנו יכולת להביא לתחום הזה אנשים יותר איכותיים, כאשר היום בחלק מהמקומות הקריטריון היחיד לקבלת מטפלת הוא בסך הכל ראיון ולא מעבר לכך".
נוסף לכך הוא תקינת כוח האדם למטפלות - כיום היחס הוא לפי הקטגוריות הבאות: תינוקות - 1:6 (מטפלת אחת על 6 תינוקות), פעוטות - 1:9 ובוגרים 1:11. נושא נוסף העומד על הפרק הוא בינוי של מעונות היום שכיום מספיקים רק לכ-25% מהפעוטות בגילי לידה עד שלוש.
 
"אנחנו חוששים ששוב התחום לא יתפוס את המקום החשוב שהוא נדרש לתפוס והמדינה תזלזל כאילו שילד נולד בגיל ארבע", מוסיף גבאי. "נוצר מצב שהמדינה מתעלמת מהגיל הכי משפיע והכי מכריע בהתפתחות הילד, שלא לדבר על זה שאנחנו כארגונים חברתיים מפעילים מסגרות במקומות שהמדינה מזניחה כמו בפריפריה, מקומות שאין הצדקה כלכלית להפעיל אותם, אנחנו נדרשם לסייע לרשויות בתקצוב בינוי מעונות היום, זה לא הגיוני בעליל. במידה ולא נקבל מענה מיד לאחר הבחירות מהגורמים הרלבנטיים, לאחר החגים לא נפתח את שנת הלימודים ואם נצטרך לצאת למאבק ציבורי נעשה את זה".