שנת הלימודים האקדמית תיפתח ביום ראשון, וצפויים ללמוד בה ב־61 המוסדות בישראל כ־313,600 סטודנטים, בהם 236,450 סטודנטים לתואר ראשון, 64,180 סטודנטים לתואר שני, 11,870 סטודנטים לתואר שלישי ו־1,100 סטודנטים ללימודי תעודה. מדובר בעלייה קלה משנת הלימודים הקודמת, שבה למדו 308,320 סטודנטים, זאת לאחר שבעשור האחרון נרשמה עלייה מתונה במספרם בכלל המוסדות.לפי נתוני המועצה להשכלה גבוהה המתפרסמים הבוקר, לסיכום עשור של מערכת ההשכלה הגבוהה, בעשר השנים האחרונות חל זינוק של 80% במספר הסטודנטים למדעי המחשב - בשנת תשע"ט 16,780 סטודנטים למדו מדעי המחשב (כולל מתמטיקה וסטטיסטיקה) לעומת 9,122 בלבד בשנת תש"ע, בעוד נרשמו ירידות של כ־20% עד 25% במסלולי משפטים ומינהל עסקים, שנחשבו בתחילת העשור לתחומים המבוקשים.במל"ג מציינים כי הזינוק במספר הסטודנטים להנדסה לא פסח על הסטודנטיות, ומהנתונים עולה כי מאז תחילת העשור הוכפל מספרן של הסטודנטיות הלומדות לתואר ראשון במדעי המחשב (כולל מתמטיקה וסטטיסטיקה) מ־2,622 בשנת 2010 ל־5,602 סטודנטיות ב־2019. גידול משמעותי נרשם גם בלימודי ההנדסה: מ־8,581 סטודנטיות ב־2010 ל־10,389 סטודנטיות בשנת 2019.עוד עולה מהנתונים כי בארבע השנים האחרונות חל גידול במספר הסטודנטים המגיעים מיישובים באשכולות חברתיים־כלכליים נמוכים, כך שבשנה שעברה למדו מעל 50 אלף סטודנטים, שהיוו כ־30% מסך הסטודנטים לתואר ראשון מיישובים הממוקמים באשכולות אלו.יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ התייחסה לנתונים ואמרה כי "העשור הנוכחי התאפיין במצוינות ופריחה אדירה של המערכת האקדמית. התקציבים הגדולים אפשרו למערכת להרחיב את תוכניות ההנגשה ולפתוח את שערי האקדמיה לכלל הקבוצות באוכלוסייה".במל"ג מתגאים גם בעלייה שחלה במספר הסטודנטים מהמגזר הערבי ומציינים כי בשנה שעברה לראשונה למדו מעל 50 אלף סטודנטים באקדמיה - גידול של מעל 100% מאז תחילת העשור – כאשר בשנת 2008 למדו 24,377 סטודנטים מהחברה הערבית.