בשבוע הבא תיפתח שנת הלימודים האקדמית, אך בעבור אלפי סטודנטים הלומדים במסלולי הנדסאים במכללות הטכנולוגיות עתידה מוטל בספק, משום שלא יזכו למלגת סיוע ללימודים.
 
ב־2013 נחתם הסכם להבראת מערכת ההשכלה הטכנולוגית בין משרד האוצר למשרד הכלכלה, שהיה אחראי באותה התקופה למה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע) - הגוף הממשלתי האחראי בתורו להכשרתם של הנדסאים וטכנאים. בחלוף הזמן הועבר מה"ט למשרד העבודה והרווחה והוחלט להקצות תקציב לייסוד קרן מלגות לסטודנטים הנדסאים כחלק מקרן הסיוע לסטודנטים.
 

לפי הסיכום, סך הסיוע לסטודנטים הנדסאים לא היה אמור לעלות על 8 מיליון שקל, כך שקרן הסיוע לסטודנטים - המופעלת על ידי הוות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב במל"ג) ומשרד החינוך - הייתה צריכה להשלים 6 מיליון שקל נוסף על תקצוב האוצר. ואולם בפועל הקציבה הוות"ת רק 4 מיליון שקל, כך שמדי שנה הוענקו מלגות להנדסאים בסך 6 מיליון שקל.
 
בחודש שעבר הודיעה הוות"ת כי לא תקצה החל משנה"ל הקרובה תקציב ייעודי בעבור קרן הסיוע להנדסאים, לאחר שהציגה חוות דעת משפטית הקובעת כי בשל תום הסיכום התקציבי משנת 2013, אין היא חייבת עוד להקצות תקציב זה לסטודנטים ההנדסאים, אשר כבר אינם באחריותה. 
 
בשל כך שלחה ד"ר יוכבד פנחסי־אדיב, יו"ר פורום המכללות הטכנולוגיות, מכתב למשרד האוצר ולמשרד העבודה, בדרישה שיימצא פתרון בהול לסטודנטים ההנדסאים: "אנו דורשים כי לא ייגרע ולו שקל אחד מתקציב המלגות ויימצא מקור לתקציב ממשלתי חלופי להשלמת הפער שנוצר. אנו מצפים כי הנושא יוסדר בדחיפות לפני פתיחת שנת הלימודים".
 
שנה"ל תיפתח ביום ראשון, ובאופק אין נראה פתרון. עידו חגאי, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית כנרת וחבר הנהלת פורום המכללות הטכנולוגיות, הסביר ל"מעריב" כי עיקר הפגיעה תהיה בסטודנטים מהשכבות החלשות: "זו פצצה מבחינתנו, אנחנו פועלים עם התאחדות הסטודנטים ולא נעבור על זה לסדר היום. חייבים להגן על זכויות הסטודנטים ההנדסאים. אנחנו מצפים שיימצא פתרון דחוף כי אחרת פתיחת שנת הלימודים כסדרה תעמוד בספק".
 
בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית מציינים כי מלכתחילה הסטודנטים ההנדסאים מקבלים פחות מחבריהם לספסל הלימודים במוסדות שמכיר בהם המל"ג. כך למשל, הוקצו לסטודנטים ההנדסאים בשנה שעברה כ־6 מיליון שקל מתוך קרן הסיוע, בעוד לסטודנטים האקדמיים הוקצו כ־114 מיליון שקלים.

יולי הלל, סיו״רית התאחדות הסטודנטים הארצית: "סטודנטים הנדסאים, ככל הסטודנטים, שווים לפני החוק. לכן אין כל סיבה שהמדינה תתקצבם בצורה השונה מסטודנטים שלומדים באקדמיה. למרות הרפורמה החדשה, המצב עדיין רחוק מלהיות שוויוני. "לאורך הדרך דרשנו שיוגדל תקציב המלגות כחלק מהרפורמה הכללית, אך לצערנו הממשלה בחרה שלא לעשות שינוי משמעותי לטובת הסטודנטים. אנחנו קוראים למקבלי ההחלטות להגדיל את תקציב המלגות לסטודנטיות ולסטודנטים ההנדסאים ולתקן אפליה של שנים".

גורמים במשרד האוצר אמרו ל"מעריב" כי הם ממתינים לראות אם חלה התקדמות בשיחות הנעשות בנושא בין הוות"ת למה"ט והם אומרים כי אם לא יושגו הבנות, הם ייאלצו להתערב.
 
ממשרד העבודה והרווחה נמסר: "הפגיעה במלגות המיועדות לסטודנטים בלימודי הנדסאות במסגרת קרן הסיוע לסטודנטים היא פגיעה חמורה בסטודנטים במערכת ההשכלה הטכנולוגית. מדובר במהלך חד־צדדי הפוגע באפשרויות התמיכה העומדות בפני הסטודנטים. מערכת ההשכלה הטכנולוגית חיונית לפיתוח שוק התעסוקה בישראל ולהכשרתם של הנדסאים. המשרד רואה חשיבות רבה בתמיכה של קרן מלגות הסיוע, שעליה הוסכם כבר בשנת 2013. בעקבות ההחלטה להפסיק את המלגות פנה המשרד למל״ג ות״ת, אולם פניותינו טרם קיבלו מענה".
 
מהמל"ג נמסר ל"מעריב": "מל"ג מתקצבת מלגות לסטודנטים הלומדים במערכת ההשכלה הגבוהה".