העובדות בגני הילדים בארץ מבוגרות יותר, משכילות יותר ומרוצות יותר - כך עולה מנתוני מחקר טאליס (Teaching and Learning International Survey – TALIS) של ארגון ה-OECD בגני הילדים המתפרסם הבוקר (שישי) ע"י ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך).

מדובר בסקר בינלאומי שנערך לראשונה ב-2018 ב-8 מדינות: איסלנד, גרמניה, טורקיה, יפן, ישראל, נורבגיה, צ'ילה וקוריאה ועוסק בצוותי החינוך בגני הילדים (בגילאי 5-3), כאשר בארץ השתתפו במחקר 1,995 חברות צוות גן מ-417 גנים המהווים מדגם ארצי מייצג של גני ילדים. חלק נוסף של המחקר העוסק במסגרות החינוכיות לילדים מגיל לידה עד גיל 3, המצויים תחת אחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יוצג בדוח נפרד מטעמו.

הרכב צוות הגן בישראל מורכב מ-47% צוות מסייע (בעיקר סייעות), 40% גננות, 10% צוות העוסק בשילוב ו-3% סטודנטיות הנמצאות בהכשרתן המעשית. בארץ הצוותים מבוגרים יותר לעומת יתר המדינות שהשתתפו במחקר - 29% מחברות הצוותים בנות 50 שנה ומעלה לעומת 19% ומנגד, שיעור נמוך של חברות צוות שגילן מתחת ל-30 - 15% לעומת 28%.

דרישות הקבלה של משרד החינוך סייעו לכך שלרובן המכריע של הגננות יש השכלה אקדמית (95%) - בין הגבוהים בקרב המדינות המשתתפות, אך מנגד, חוסר הדרישות בתנאי הקבלה לסייעות הוביל לכך שלרובן (69%) השכלה תיכונית בלבד ורק 7% בעלות תואר ראשון ומעלה - מהנמוכים בקרב המדינות.

בבחינת ההכשרה לעבודה, אין זה מפתיע לראות כי 89% מהגננות הוכשרו לעבוד עם ילדים, בעוד רק 70% מהסייעות עברו הכשרה כזו והנתונים אף גדלים כשבוחנים הכשרה מעשית - 76% מהגננות לעומת 39% מהסייעות.

ההורים טוענים לא אחת כי מספר הילדים בגנים גבוה לעומת תקן צוות הגן ואכן, לפי המחקר, ניתן לראות כי ישראל אכן נמצאת מאחור. בעוד בארץ מספר הילדים בגן עומד על כ-29 ומספר חברות הצוות על כ-5, בממוצע המדינות יש כ-20 ילדים ו-7 חברות צוות.

עוד עולה מהמחקר כי כ-80% מחברות צוות הגן בישראל מועסקות במשרה עם קביעות, שיעור זה גבוה משיעורן בממוצע המדינות (70%) וכ-71% מועסקות במשרה מלאה בדומה לממוצע המדינות (70%). כמו כן, גורמי הלחץ השכיחים בישראל הם ריבוי הילדים בגן (34% לעומת 26%), התמודדות עם התנהגות הילדים (24% לעומת 13%) ומחסור במשאבים (22% לעומת 25%).

למרות הקשיים והיחס הנמוך של התקינה על הילדים, בארץ קיימת שביעות רצון רבה מהעבודה - מעל 95% ושיעור אף גבוה יותר (98%) של חברות צוות הגן שמרגישות מוערכות ע"י ההורים והילדים. אולם, בכל הנוגע לשכר, רק כשליש הביעו שביעות רצון משכרן (33%), אך עדיין מדובר מנתון גבוה מממוצע המדינות (29%), כאשר שיעורן כפול בגנים דוברי ערבית (54%) לעומת גנים דוברי עברית (27%).