עשרה חודשים לאחר שהתגלה ניסיון לזיוף בתוצאות מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית) על ידי מנהלי בתי ספר וחצי שנה לאחר שהוקם צוות מקצועי כדי לבחון את נושא ההערכה הבית ספרית, משרד החינוך מפרסם היום (שני) כי גובש מודל הערכה חדש.

המודל החדש נקרא "תמונת מצב החינוך" והוא מורכב מהערכה פנימית וחיצונית, שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית, בדומה למה שהיה נהוג עד כה, וכן מדדים חדשים שיעריכו תהליכים חינוכיים בבית הספר. המודל יוטמע באופן הדרגתי, כך שהשנה בתי הספר יקיימו הערכה פנימית בלבד ולא תתקיים הערכה חיצונית של הישגים לימודיים.

מאז פורסם ניסיון הזיוף, ביקורות רבות הוטחו על שיטת המיצ"ב שנועדה לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים. בעקבות זאת בהסתדרות המורים אף איימו להכריז על עיצומים בנושא שהסתיימו בכך שבית הדין האזורי לעבודה פסק נגדם וכן התקיימו מחאות הורים ברחבי הארץ שלא שלחו את ילדיהם להיבחן בבחינות המיצ"ב.

בהסתדרות המורים כבר הספיקו להתייחס למודל החדש ולהתנגד לו, כך שלא מן הנמנע שבקרוב הם יכריזו בשנית על עיצומים בנושא. "התוכנית החדשה היא רעה חולה שתערער את מערכת החינוך, תגרום לנזק גדול ולהתדרדרות נוספת של מערכת החינוך בישראל", נמסר מההסתדרות. "פקידי משרד החינוך מנותקים מהשטח, במקום להיות קשובים לטענות המנהלים והמורים הם הכפילו את מספר המבחנים, לא התייחסו לפרסום הנתונים והשלכותיו וערכו שינויים קוסמטיים, אך מילים יפות וכותרות מושקעות לא תצלחנה להוביל להצלחה". מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד הוסיפה כי "המודל החדש מתעלם מהעומס האדיר שמוטל על עובדי הוראה ויגרור את בתי הספר לטירוף מערכתי".

גם פורום ההורים מתנגד למודל החדש ויקרא להחרמתם כמו בשנה שעברה - עו"ד אייל בן יהודה באום, יו"ר הנהגת ההורים הארצית: "ביטול המיצ"בים במתכונתם הנוכחית הוא מהלך חיוני ומתבקש לדעת כל הגורמים המקצועיים. לא בכדי הורים בעשרות רשויות ברחבי הארץ נענו לקריאתנו והחרימו את המיצ"בים, המוטים ומעמיקי הפערים, בשנה שעברה. תוכניתו החדשה של משרד החינוך, לה לא היינו שותפים וכמונו גם לא ארגוני המורים, נראית, על פניה, חסרת מעוף ונטולת בשורה ממשית של שינוי מהותי. התנהלות משרד החינוך, החושש משיתוף אמיתי, שקיפות ועבודת צוות בנושאי בקרת החינוך, הישגי הלומדים ותחושת המוגנות שלהם בבתי הספר מעידה על חולשה וחוסר מקצועיות. בהעדר שינוי יסודי במיצ"בים הנהגת ההורים הארצית תקרא להחרמתם גם השנה״.

על מה כל הבלגן?

על פי המודל החדש, יעמדו לרשות בתי הספר מכיתה א' ועד י' כלי הערכה פנימיים במקצועות: שפה, מתמטיקה ואנגלית. מדובר במבדקים שיווספו לאלה הקיימים וחלקם יעשו בצורה ממוחשבת ולכן, על מנת להוריד את העומס מבתי הספר, במשרד החינוך הודיעו כי יבוטלו מבחני מפמ"ר (משימות הערכה שנעשו כחלק מכלי ההערכה הפנימיים בבתי הספר), מבחנים רשותיים ומבחנים נוספים.

מבחינת ההערכה החיצונית - בתי הספר ישתתפו בבחינות חיצוניות פעמיים לאורך שנת הלימודים, כאשר תתבצע הערכה קבועה בה תלמידי כיתות ד' וח' ישתתפו במבדקים באוריינות שפה מדי תחילת שנה בכלל בתי הספר וכן הערכה משתנה בה כלל בתי הספר ישתתפו אחת לשנה ומועדה יהיה ידוע מראש – אך רק בסמיכות לבחינת ההערכה יימסרו לבתי הספר תחום הדעת ודרגת הכיתה שתיבחן בכך.

כמו כן, אחת לשלוש שנים, כפי שהיה עד עכשיו, יועברו בכיתות ה' עד י"א סקרי אקלים וסביבה פדגוגית, רק שהם יקוצרו ויותאמו לשכבות הגיל השונות, וכן יפתחו הערכה של מדדים חדשים נוספים העוסקים בין היתר בחדשנות, יזמות, הכשרה ופיתוח הצוותים המקצועיים, כיתות חינוך מיוחד, השתתפות בחוגים ועוד.

שר החינוך, רפי פרץ התייחס למודל החדש ואמר כי "היום מערכת החינוך יוצאת לדרך חדשה, דרך איכותית, שקופה יותר ורלוונטית יותר ובעיקר, דרך שתהפוך את בתי הספר למרחבי למידה טובים יותר לתלמידים, למורים, למנהלים ולהורים. מודל ההערכה החדש, הוא מודל של המאה ה-21. הוא יציג את כל קשת העשייה בבית הספר, ולא יסתמך על ציונים בלבד".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "במהלך חצי השנה האחרונה קיימנו מהלך חסר תקדים של התייעצויות רחבות היקף שכללו עשרות אלפי גורמים, בהם מומחים לחינוך, מנהלים, מורים, הורים ותלמידים. לצד ההתייעצויות רחבות ההיקף, ישבה על המדוכה ועדה מקצועית של מומחים. לאחר עיבוד של כלל התובנות גובש מודל חדש של הערכה לבתי הספר, כשהוא חותר לחיזוק האמון בבתי הספר ובעשייה החינוכית שלהם".