34 אלף הילדים הלומדים במוסדות החינוך השונים ביישובים של המועצה האזורית הבדואית אל-קסום יישארו מחר בבית, זאת לאחר שבכינוס של ראשי ועדי ההורים, ראשי ישובים, פעילי חינוך ועובדי מערכת החינוך הוחלט להשבית פעם נוספת את הלימודים. ההשבתה מגיעה בעקבות טענות על בעיות במערך ההסעות, בטיחות גני הילדים ובתי הספר וכן בעיות תקצוב.כזכור, המחלוקת בין המועצה האזורית אל קסום, שנותנת שירותי חינוך לתלמידים אלה, לבין משרד החינוך הביאה להשבתת הלימודים עם פתיחת שנת הלימודים ולהשבתת הגנים בשבוע שעבר. עטיה אל עאסם ממארגני הכינוס הסביר כי "המצב בבתי הספר ובגנים של היישובים שלנו בכי רע. הכיתות במצב תחזוקתי נורא, חברות ההסעה לא מוכנות להסיע בגלל בעיות התשלום ותנאי הדרך. ברוב המכריע של הכיתות אין עמידה בתקני הבטיחות הבסיסיים".במשרד החינוך טוענים כי המשרד מעביר למועצה האזורית אל קסום תקציבים ייחודיים לניהול המערך התפעולי של מערכת החינוך שבתחומה, כולל מוסדות החינוך שבפזורה הבדואית. עוד טוענים כי במהלך בדיקת תחום הסעת התלמידים במועצה, "עלתה תמונה מביכה החושפת אי סדרים חמורים בניהול תקציבי החינוך המועברים למועצה, ויותר, נחשפה תמונה מורכבת אודות דרכי העבודה של מנגנון המועצה בכל הקשור להפעלת מערכת החינוך".על טענות אלה אומר אל עאסם כי "האחריות על המצב האיום הזה מוטלת בלעדית על משרד החינוך. אני יודע שהמשרד מפיל את התיק על המועצה ועל התפקוד שלה אבל מבחינתנו הוא אחראי למימון ההסעות, אחראי למימון סייעות, אחראי לשיפוץ המגורונים הישנים והרקובים".שרף חסאן, יו"ר ועדת המעקב לחינוך במגזר הערבי, האשים כי "למרות כל הדיבורים על שוויון, משרד החינוך לא רק שלא עשה את המוטל עליו אלא שאין לו אפילו תוכנית פעולה לפתור את הבעיות הללו בשנים הקרובות. עושים טלאי על טלאי ומאשימים את המועצה כשברור שזו אחריותו הבלעדית של משרד החינוך. אם המצב לא יקבל מענה מהיר השביתה לא תשאר בתחומי הנגב אלא תתפשט לכל הארץ".