חשד להעתקה: במרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) עלה החשד כי מכון הכנה למבחן העתיק שאלות מאחד מנוסחי הבחינה, תוך הפרת זכויות יוצרים.

במועד הבחינה, באפריל האחרון, עלה החשד במרכז הארצי לבחינות ולהערכה, הגורם האחראי על הבחינות המסייעות בהליך המיון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה, כי שתי שאלות שהופיעו באחד מנוסחי הבחינה, הועתקו על ידי מכון הכנה מתוך בחינה שבוצעה בעבר. בשל כך הוחלט לפסול את השאלות הללו ולא לכלול אותן בחישוב הציון במבחן, וכן לנקוט אמצעים משפטיים נגד מכון הבחינה.

מדובר בבית הספר "800 לפסיכומטרי", בבעלות צחי בינשטוק, שנתבע לאחרונה על ידי מאל"ו, המיוצג על ידי עו"ד עדי לויט ודבי קאזיס, על סך של כ־3 מיליון שקל. לפי כתב התביעה, המכון כבר הפר בעבר פעמיים את זכויות היוצרים של מאל"ו - בפעם הראשונה ב־2015, אז נחתם עמו הסכם התחייבות להימנע בעתיד מהפרת זכויות, עם סעיף פיצוי אם תהיה הפרה נוספת. שנה לאחר מכן, ביוני 2016, הוגשה נגדו תביעה, לאחר שבמאל"ו גילו כי הוא ממשיך בהפרת זכויות יוצרים. התביעה הסתיימה בפיצוי של 300 אלף שקל ועוד הוצאות בסך 20 אלף שקל.

בכתב התביעה נכתב כי במסגרת התביעה הקודמת, הנתבע וכן נציגים מטעמו הגיעו להיבחן בבחינה כ־40 פעמים והעתיקו חלקים ממנה. זאת, תוך הפרת זכויות יוצרים, בהן לפחות 295 יצירות מוגנות - 102 הועתקו באופן מלא מהבחינה וב־231 נעשו שינויים מינוריים, כשכעת נוספו להן 64 יצירות חדשות שהועתקו. הנתבע לא הכחיש את הדברים בתביעה הקודמת, וטען כי לא ידע שמדובר בהפרת זכויות.

"הפרת ההסכם פוגעת לא רק בתובעת, אלא גם בציבור הנבחנים. בניגוד למתחרים שמשקיעים הון ומשאבים בהכנת חומר לימוד, התעשרו הנתבעים על חשבון התובעת ללא השקעת זמן, מאמץ ומשאבים כספיים מצדם", טוענים במאל"ו.

מהנתבעת לא התקבלה תגובה.