תשלומי ההורים הם אחת הבעיות הגדולות במערכת החינוך. מדובר בתשלומים המיועדים בין היתר לטיולים ולאירועי תרבות, המגיעים לאלפי שקלים למשפחה ויוצרים היררכיה בין תלמיד שהוריו אינם יכולים לשלם עבורו את התשלום הנדרש לתלמיד המגיע מרקע סוציו־אקונומי גבוה. 
 
מתברר שגם בגני הילדים מדובר בנושא המעורר אמוציות, ולאחרונה החלו להיתלות בגנים רשימות עם שמות של הורים שבחרו לא לשלם את תשלומי הרשות עבור תוכנית לימודים נוספת. בכמה מקרים שהגיעו לידי "מעריב", עולה כי הופעל לחץ על הורים לשלם תשלומי רשות אלה על ידי ועד ההורים או החברות המספקות לרשויות המקומיות פעילויות אלה, לעתים בתמיכת הגננת, באמירות כמו "בגללך הילדים שלי לא יקבלו חוגים". 
 
לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשלומי התל"ן במסגרות החינוך הקדם־יסודי יכולים להגיע לסכום של עד 597 שקל, וקיום פעילות העשרה מסוג זה מותנה בהסכמה של כל ההורים. בחלק מהמקרים שהגיעו לידינו, נתלו מחוץ לגנים, באופן הפוגע בצנעת הפרט, רשימות של ההורים ששילמו את תשלומי התל"ן, כך שיתר ההורים יוכלו לראות מי לא שילם וללחוץ עליהם לשלם, תוך שהם מאשימים אותם, כי אם לא ישלמו - ילדיהם לא יוכלו ללכת לחוגי העשרה.
 

איריס פרדלין, פעילה חברתית מבת ים, העוסקת בנושא בשנים האחרונות, מסבירה כי "שולחים הודעות זוועה להורים, מפיצים מי שילם, הגננות מתקשרות ושולחות סמסים כדי להסדיר את התשלום. 
 
יש ועד הורים שפנה לחברה העובדת עם הרשות וקיבל את השמות של מי שלא שילם, ואז הם מתקשרים ומסמסים להורים, שבגללם לא יהיו חוגים בגן. עושים ממש שיימינג. הורים שלא רוצים לשלם - מושפלים, והם מפחדים שיפגעו להם בילד".
 
לדברי עינב לוביץ׳ מצרפי, מארגון ״תשלומים0״, הפועל לשקיפות בתשלומי ההורים: "אנחנו כבר שנים מתריעים שבהיעדר פיקוח ואכיפה נאותים של משרד החינוך, תשלומי ההורים מסבים יותר נזק מתועלת ואינם עומדים בכפיפה אחת עם מטרת החוק לספק מענה חינוכי ציבורי שווה לכל נפש. אנו עדים לתופעה של פגיעה אנושה בכבודם ובצנעת הפרט של הילדים חסרי הישע, ודורשים משר החינוך להתעורר ולמגר לאלתר תופעות מבישות כמעין אלו".
 
ממשרד החינוך נמסר: "המשרד רואה בחומרה התנהלות שנוגדת את הנהלים והמדיניות של המשרד בנושא תשלומי הורים. יובהר כי תשלומי תל"ן הם תשלומי רשות בלבד, ועל כן הורה אינו מחויב בתשלומם. ככל שהמשרד יקבל פרטים מסודרים, הוא יוכל לערוך בדיקה מסודרת בנושא".