האוניברסיטאות והמכללות בארץ יפתחו היום שעריהן מחדש, ויעשו זאת באופן הדרגתי - לאחר שקיבלו תו סגול. הלמידה מרחוק צפויה להמשיך לאורך הסמסטר, ובשלב הראשון ישובו רק פעילויות המחייבות נוכחות פיזית בקמפוס.

"הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה אומנם פחת משמעותית, אך טרם הוסר כליל. אנו נמנעים מחזרה מלאה לפעילות כבר כעת, וכלל לא ברור שנוכל לחזור באופן מלא לפעילות בקמפוסים השונים", הודיעו באוניברסיטה העברית.

המוסדות, שקיבלו תו סגול והיתר להיפתח מחדש לפעילות חלקית, יידרשו לעמוד בתנאים המחמירים של משרד הבריאות. כל נכנס לקמפוס יידרש למלא הצהרת בריאות, לעטות מסיכה היגיינית ולשמור על מרחק ביטחון. הפעילויות אשר יתקיימו במוסדות השונים בשלב הזה יהיו, בין השאר, עבודה במעבדות, הכשרות מעשיות ופעילות של ספריות.

"משבר הקורונה יביא להאצת תהליכים וטכנולוגיות שמלווים אותנו בשנים האחרונות, כאשר יותר מוסדות להשכלה גבוהה ישלבו את מודל ההוראה המתוקשבת לצד ההוראה הפרונטלית", ציין פרופ' רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה.

על דבריו הוסיף רקטור אוניברסיטת תל אביב ירון עוז: "אני לא רואה כרגע מצב שבו מחזירים כמות כזו גדולה של סטודנטים לקמפוס. כרגע אנחנו לא מתכננים הפסקה של לימודים מקוונים, ובהנחה שהדבר יהיה אפשרי - זה יקרה בקבוצות הקטנות".

באוניברסיטה הפתוחה הודיעו כי לצד החזרה ההגדרתית, הם ערוכים לחזור לעבוד מהבית אם יבוא גל התפרצות שני. בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב - מתכוונים להשיב את הסגל ואת הסטודנטים בקבוצות קטנות בהקדם האפשרי, שכן הם דורשים עבודה מעשית וידנית. "לא ניתן להחליף את הלימוד בכיתה וההתנסות המעשית בפועל", אמר נשיא בצלאל פרופ' עדי שטרן.

בימים אלו, לצד פתיחתם החלקית והמחודשת של מוסדות ההשכלה הגבוהה, נערכים לקיום בחינות סוף הסמסטר וחוששים מגל התפרצות שני. מבחנים יידרשו להיעשות בהרבה יותר כיתות, ולכן יהיה צורך ביותר משגיחים כדי לקיימם. קורסים רבים עברו או יעברו למתכונות של מבחני בית או עבודות הגשה.

האוניברסיטאות יידרשו להתחשב בעת קיום בחינות פיזיות בבעיות של תלמידים הצצות עקב משבר הקורונה, כגון קושי בהגעה לקמפוס, מחלות רקע או בידוד. כל מוסד אקדמי יידרש להודיע לתלמידיו, תוך התרעה מוקדמת, על דרך מתן הציון בכל קורס ועל הדרישות לסיומו, אך מצב של חזרה לסגר עשוי לשנות את ההחלטות שיתקבלו.