הנהגת ההורים הארצית איימה אתמול בנקיטת הליכים נגד שר החינוך ומשרד החינוך בשל אי־החזרת הכספים להורים על המסעות לפולין שבוטלו בשל מגיפת הקורונה העולמית. כזכור, בדיון בוועדת החינוך בכנסת יום קודם הוחלט שיש לחקור את התנהלות משרד החינוך בנושא. 

במכתב, שעליו חתום זאב גולדבלט, מנכ"ל הנהגת ההורים הארצית, ומכותבים אליו גם ראש הממשלה, שר האוצר והיועץ המשפטי לממשלה, דורשת הנהגת ההורים ממשרד החינוך להורות לסוכנויות הנסיעות שזכו במכרז של המשרד להשיב לאלתר את הסכומים שכבר נגבו בגין המסע לפולין. מאחר שהמכתב טרם נענה, הודיעה הנהגת ההורים כי היא מתכננת להגיש היום עתירה מינהלית נגד המשרד.

לדברי הנהגת ההורים, כיוון שמשרד החינוך נושא באחריות המלאה לארגון המסעות, בחירת הזכיינים המורשים וניהול ואכיפת המסע בהתאם לדרישות הפדגוגיות – עליו לדאוג להשבת הסכום המלא, שכן המסעות לא בוטלו באופן אינדיבידואלי בידי ההורים, אלא בידי המשרד עצמו. 

המסע לפולין של בני הנוער (צילום: דוברות מועצת התלמידים והנוער הארצית)המסע לפולין של בני הנוער (צילום: דוברות מועצת התלמידים והנוער הארצית)

ועדת החינוך בכנסת החליטה שלשום כי תפנה למבקר המדינה, בבקשה לחקור את התנהלות משרד החינוך עם חברות הנסיעות ומארגני המסעות לפולין. הוועדה גם פנתה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיורה למדינה להשיב להורים את כספם על המסעות לפולין שלא יצאו לפועל.

 יו"ר ועדת החינוך בכנסת, ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ): "מי שבחר את סוכנויות הנסיעות ומי שביטל את המסעות לפולין הוא משרד החינוך. אבל את העלות של דמי הביטול מפילים על ההורים. זה פשוט לא מתקבל על הדעת". 

ממסמך של מחלקת המחקר והמידע של הכנסת, שהזמינה ח"כ קטי שטרית (הליכוד), עלה שכ־30% מהמשתתפים שנסיעתם בוטלה יידרשו לשלם את מלוא דמי ההשתתפות במשלחת וכ־40% נוספים ישלמו דמי ביטול של כמחצית מעלות ההשתתפות במשלחת. שטרית קראה למשרד החינוך להפעיל לחץ על חברות הנסיעות ולהודיע להן על הפסקת ההתקשרות עמן במכרז הבא אם לא יחזירו להורים את הכסף בגין המסעות שבוטלו.