הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (חמישי) כי בשנת תשע"ט חלה עלייה במספר המועמדים לאוניברסיטאות ולמכללות האקדמיות, והם עמדו על 32.2 אלף ועל 46.0 אלף, בהתאמה. באוניברסיטאות מדובר בעלייה של 4.2% לעומת תשע"ח ובמכללות האקדמיות בעלייה של 8.0%.

עוד עולה מהנתונים כי בממוצע הציונים הפסיכומטריים של המתקבלים בעדיפות ראשונה היה פער משמעותי (של 108 נקודות) בין האוניברסיטאות לבין המכללות האקדמיות (625 לעומת 517 נקודות, בהתאמה). פערים גבוהים במיוחד נמצאו בתחומים משפטים (פער של 140 נקודות) וחינוך והכשרה להוראה (130).

נשים היוו 54.4% מהמועמדים לאוניברסיטאות ו-50.9% מהמועמדים למכללות האקדמיות. המקצועות שבהם עיקר הביקוש היה של נשים הם ריפוי בעיסוק, ייעוץ חינוכי והפרעות בתקשורת. המקצועות שבהם עיקר הביקוש היה של גברים הם הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרואופטיקה והנדסת מכונות.

כמו כן, פורסמו ממוצעי ציוני הפסיכומטרים של הסטודנטים לפי פקולטות. באופן לא מפתיע, הממוצע הגבוה ביותר שייך ללימודי רפואה באוניברסיטאות, בעוד הממוצע הנמוך ביותר שייך לתלמידי חינוך במכללות.

ממוצעי ציוני פסיכומטרי לפי פקולטות (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)ממוצעי ציוני פסיכומטרי לפי פקולטות (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

אחוזי הקבלה בעדיפות ראשונה של המועמדים הערבים נמוכים מאחוזי הקבלה של היהודים והאחרים. הפער באוניברסיטאות (50.5% לעומת 70.8%, בהתאמה) גדול יותר מהפער במכללות האקדמיות (67.0% לעומת 75.3%, בהתאמה). המקצועות המבוקשים יותר בקרב הערבים (מקצועות שבהם יותר משני שלישים מהמועמדים היו ערבים): תרבות ואומנות, ערבית - שפה וספרות ואנגלית - שפה וספרות.