מרכז השלטון המקומי והתאחדות מעונות היום הפרטיים ביקשו אתמול לבטל את הצורך בהיתר לשימוש חורג למעונות היום הפרטיים ברחבי הארץ. זאת, לקראת ישיבת הממשלה בנושא חוק ההסדרים והתקציב. ביטול ההיתר לשימוש חורג יעלה את מעמד מעונות היום הפרטיים. אולם המתכונת הנוכחית מדירה את רוב המעונות הפועלים כיום.

במתכונת הנוכחית נדרשים מעונות היום הפרטיים לאישור היתר חורג מהרשות המקומית ולפיקוח מצד המדינה. זהו כפל רגולציה, הדורש כפל תשלומים, שקשה למעונות היום הפרטיים לעמוד בהם. נוסף לכך, הוצאת היתר אורכת כשנתיים ודורשת ליווי של אנשי מקצוע רבים והוצאות של עשרות אלפי שקלים. לכן פטירת מעונות היום הפרטיים ממנו תעזור להם לפתוח את שעריהם. אולם הגבלת המספר ל־20 ילדים תגרום לסגירתם של מעונות יום רבים שנפגעו ממשבר הקורונה.

 יניב בר אור, מנכ"ל התאחדות מעונות היום הפרטיים, ביקש להכניס ברפורמה המגולמת כמה שינויים,המרכזי בהם הוא הגדלת מספר הילדים במעון שיקבל פטור מ־20 ל־78, מספר שבו מוגדר לפי חוק מעון גדול.

"חייבים להרחיב את מתן הפטור בחוק ההסדרים לכלל מעונות היום הפרטיים ולא רק למעונות שבהם עד 20 פעוטות. מעון עם עד 20 פעוטות הוא מעון שקשה לו להתקיים כלכלית לאורך זמן. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית תפטור משימוש חורג רק כ־10% ממעונות היום הפרטיים. אני קורא למשרד המשפטים לא להגביל את מתן הפטור. אנו עסקים קטנים שעוסקים בחינוך ונלחמים על חייהם. החוק בגרסתו הנוכחית משאיר יותר מ־90% מאיתנו מחוץ לרפורמת המעונות", ציין בר אור.

חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי: ״היוזמה היא תחילת הדרך להסדרת ענף החינוך בגיל הרך. אין צורך בכפל רגולציות ועל כן יש לפטור את מעונות היום הפרטיים מהצורך בהוצאת פטור משימוש חורג. חשוב לנו להקל על מצוקותיהם של בעלי מעונות בגילי לידה עד 3 שנפגעו מהקורונה".