שר החינוך, יואב גלנט, הודיע היום (שלישי) לוועדת החינוך של הכנסת על החלטתו להפחית את תשלומי ההורים בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"א. לאור ההפחתה משפחה תוכל לחסוך בממוצע בין 600 ל-780 שקלים בעבור ילד הלומד בבית הספר. משפחות עם שני ילדים ויותר יחסכו אלפי שקלים. 
 
פירוט הפחתת תשלומי ההורים
 
1. סל תרבות: 
▪️ הפחתה של 10% בכל שכבות הגיל.
▪️ החיסכון לתלמיד ינוע בין 8-18 שקלים. 
 
2. מסיבות סיום:
▪️ מוסדות החינוך יקיימו טקסי סיום במקום מסיבות סיום. 
▪️ בסעיף זה תתבצע הפחתה של 50% מעלות המסיבות (מדובר ב: גנים, כיתות ו'/ח', ט', י"ב). 
▪️ החיסכון לתלמיד ינוע בין 27-100 שקלים. 
 
3. תכנית לימודים נוספת להעשרה (תל"ן):
ההפחתה תתבצע בבתי הספר בכל שכבות הגיל בשיעור של 60%. בתי הספר יוכלו לגבות עד שעתיים שבועיות. 
▪️ יסודי: חיסכון של 531 קלים (הפחתה של 3 שעות). 
▪️ חטיבת ביניים: חיסכון של  636 שקלים (הפחתה של 3 שעות).
▪️ חטיבה עליונה: חיסכון של  690 שקלים (הפחתה של 3 שעות).
▪️ בגני הילדים: אין שינוי (הגביה עד 3 שעות).
 
תכנית לימודים נוספת (תל"ן) - בתי ספר ייחודיים ובתי ספר תורניים:
תתבצע הפחתה בכל שכבות הגיל בשיעור של 66%. מדובר בהפחתה של 10 שעות בכל שכבות הגיל, כאשר בתי הספר יוכלו לגבות עד 5 שעות שבועיות.   
▪️ יסודי: חיסכון של 1,770 שקלים.
▪️ חטיבת ביניים: חיסכון של 2,120 שקלים.
▪️ חטיבה עליונה: חיסכון של 2,300 שקלים. 
 
תכנית לימודים נוספת (תל"ן) – מקצוע מוגבר שלישי (5 יחידות לימוד)
▪️ בחטיבה העליונה: אין שינוי, ניתן לגבות עד 5 שעות שבועיות. 
ככל שבית ספר יבקש להוסיף שעות תכנית הלימודים הנוספת (תל"ן), הוא יידרש לקבל אישור מיוחד מטעם וועדה בראשות מנהל המחוז. 
 
4. רכישה מרצון -  התשלומים הופחתו בכל הגילאים מגן הילדים ועד כיתות יב בשיעור של 15%. 
▪️ גני הילדים: חיסכון של 19 שקלים.
▪️ יסודי: חיסכון של 37 שקלים.
▪️ חטיבת ביניים: חיסכון של 65 שקלים.
▪️ חטיבה עליונה: חיסכון של 65 שקלים.
 
טבלת התשלומים שתובא בפני ועדת החינוך, תכלול גם את סעיף בתי ספר מנגנים. בשירות זה לא חל שינוי, הגביה תעשה כמו בשנים עברו (650 שקלים).
 
השר גלנט אמר: "בימים אלה של התמודדות עם משבר הקורונה ועם מציאות כלכלית קשה ומורכבת, תפקידנו לגלות אחריות, ולהקל את נטל התשלומים על ההורים. לאחר עבודת מטה מקיפה ויסודית, ובשיתוף עם נציגי מנהלי מוסדות החינוך החלטתי על הפחתה של גובה התשלומים ב- 4 שירותים. לצד ההפחתה, ראינו לנגד עינינו את החשיבות שבשמירת השגרה והרצף החינוכי בגנים ובבתי הספר, תוך שמירה על כללי הבריאות. בתוך כך, התלמידים ימשיכו לטייל ולספוג ערכים ציוניים, וליהנות מפעילויות העשרה אחרות".