הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) תחזית תלמידים למערכת החינוך לשנים 2030-2021, אשר נועדה לאמוד את מספר התלמידים הצפויים ללמוד במערכת החינוך בשנים הקרובות, וממנה עולה, כי מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך בשנת הלימודים הקרובה צפוי לעמוד על 2.405 מיליון תלמידים. עוד חשפו הנתונים, כי מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.835 מיליון תלמידים בשנת 2030.

מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך (גני ילדים ובתי ספר) צפוי להיות כ-2.405 מיליון תלמידים, לעומת כ-2.398 מיליון תלמידים בשנת הלימודים תש"ף (תוספת של כ-50 אלף תלמידים, גידול של 2.1%).

תחזית תלמידים בגני ילדים

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) מספר התלמידים בגני הילדים צפוי להיות כ-536 אלף לעומת כ-521 אלף בשנה הקודמת (תוספת של כ-15 אלף תלמידים, גידול של 2.8%). בחינוך הממלכתי-עברי מספר תלמידי הגנים צפוי להיות כ-214 אלף, לעומת כ-207 אלף בשנת הלימודים תש"ף (תוספת של כ-7,000 תלמידים, גידול של 3.3%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי להיות כ-90 אלף, לעומת כ-88 אלף (תוספת של כ-2,000 תלמידים, גידול של 2.3%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי להיות כ-123 אלף, לעומת כ-120 אלף (תוספת של כ-4,000 תלמידים, גידול של 3.1%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר התלמידים צפוי להיות כ-109 אלף, לעומת כ-107 אלף (תוספת של כ-2,000 תלמידים, גידול של 2.0%).

במהלך השנים 2025-2021 מספר התלמידים בגני הילדים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-226 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-19 אלף לעומת שנת 2020, גידול של כ-9.2%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-96 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-8,000 תלמידים, לעומת שנת 2020, גידול של כ-8.6%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-131 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-11 אלף תלמידים לעומת שנת 2020, גידול של כ-9.1%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-117 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-11 אלף תלמידים לעומת שנת 2020, גידול של כ-9.8%).

גן ילדים, צילום אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: מוטי לבטון)גן ילדים, צילום אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: מוטי לבטון)

מהנתונים עולה כי במהלך השנים 2020-2008 המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-עברי עלה מ-35.5% בשנת 2008 ל-39.6% בשנת 2020, ועל פי התחזית הוא צפוי לעלות ל-39.7% בשנת 2025. המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-דתי גדל מ-15.1% בשנת 2008 לכ-16.9% עד לשנת 2020, ועל פי התחזית הוא צפוי לרדת ל-16.8% עד לשנת 2025. המשקל היחסי של החינוך החרדי ירד מ-25% בשנת 2020 ל-22.9% בשנת 2020 ואינו צפוי להשתנות על פי התחזית עד לשנת 2025. המשקל היחסי של המגזר הערבי ירד גם הוא מ-24.3% בשנת 2008 לכ-20.5% בשנת 2020, ועל פי התחזית הוא צפוי לעלות ל-20.6% עד לשנת 2025.

מרבית הגידול במספר תלמידי הגנים בתקופת התחזית (2025-2021) צפוי במחוזות המרכז, ירושלים והצפון. מחוז ירושלים צפוי לגדול בכ-12 אלף תלמידים, גידול של כ-11% לעומת שנת 2020. מחוז הצפון צפוי לגדול בכ-10 אלף תלמידים, גידול של כ-13% לעומת שנת 2020. מחוז חיפה צפוי לגדול בכ-4,000 תלמידים, גידול של כ-8% לעומת שנת 2020. מחוז המרכז צפוי לגדול בכ-13 אלף תלמידים, גידול של כ-10% לעומת שנת 2020. מחוז תל אביב צפוי לגדול בכ-5,000 תלמידים, גידול של כ-6% לעומת שנת 2020. מחוז הדרום צפוי לגדול בכ-5,000 תלמידים, גידול של כ-6% לעומת שנת 2020.

תחזית תלמידים בבתי ספר

שלבי חינוך

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) מספר התלמידים בחינוך היסודי צפוי להיות כ-1.088 מיליון, לעומת כ-1.066 מיליון בשנת הלימודים תש"ף (תוספת של כ-22 אלף תלמידים, גידול של 2.0%). בחטיבת הביניים מספר התלמידים צפוי להיות כ-304 אלף, לעומת כ-299 אלף (תוספת של כ-4,000 תלמידים, גידול של 1.4%). בחטיבה העליונה מספר התלמידים צפוי להיות כ-470 אלף, לעומת כ-461 אלף (תוספת של כ-9,000 תלמידים, גידול של 1.9%).

כמו כן, במהלך השנים 2030-2021 מספר התלמידים בחינוך היסודי צפוי לגדול לכ-1.304 מיליון בשנת 2030, תוספת של כ-238 אלף ביחס לשנת 2020 (גידול של כ-22.3%). בחטיבת הביניים מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-356 אלף תלמידים בשנת 2030, תוספת של כ-57 אלף ביחס לשנת 2020 (גידול של כ-19.0%). בחטיבה העליונה מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-564 אלף תלמידים בשנת 2030, תוספת של כ-103 אלף ביחס לשנת 2020 (גידול של כ-22.2%).

מגזרי מערכת

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי להיות כ-809 אלף, לעומת כ-792 אלף בשנת הלימודים תש"ף (תוספת של כ-17 אלף תלמידים, גידול של 2.1%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי להיות כ-259 אלף, לעומת כ-253 אלף (תוספת של כ-6,000 תלמידים, גידול של 2.4%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי להיות כ-355 אלף, לעומת כ-344 אלף (תוספת של כ-11 אלף תלמידים, גידול של 3.1%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר התלמידים צפוי להיות כ-439 אלף, לעומת כ-437 אלף (תוספת של כ-2,000 תלמידים, גידול של 0.3%).

במהלך השנים 2030-2021 מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-960 אלף בשנת 2030, תוספת של כ-168 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-21.2%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-322 אלף, תוספת של כ-69 אלף תלמידים (גידול של כ-27.3%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-464 אלף תלמידים, תוספת של כ-120 אלף (גידול של כ-34.9%). בחינוך הערבי מספר התלמידים צפוי לעלות לכ-478 אלף תלמידים, עלייה של כ-41 אלפים (גידול של כ-9.3%).

במהלך השנים 2020-2008 המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-עברי ירד מ-44.9% בשנת 2008 ל-43.4% בשנת 2020 ועל פי התחזית צפוי לרדת ל-43.2% עד לשנת 2030. המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-דתי לא השתנה בין השנים 2008 ל-2020 ועל פי התחזית צפוי לגדול ל-14.5% עד לשנת 2030. החינוך החרדי גדל בשנים 2020-2008 מ-15.2% בשנת 2001 ל-18.8% בשנת 2020. על פי התחזית החינוך החרדי צפוי להמשיך לגדול ל-20.9% עד לשנת 2030. המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-ערבי קטן מ-26.2% בשנת 2008 ל-23.9% בשנת 2020. על פי התחזית החינוך הערבי צפוי להמשיך לרדת ל-21.5% עד לשנת 2030. 


 בחינוך הממלכתי קצב השינוי השנתי במספר התלמידים צפוי לרדת ל-1.9% בתקופת התחזית (2030-2021) לעומת 2.0% בשנים (2020-2011). קצב השינוי בחינוך הממלכתי-דתי צפוי לעלות ל-2.5% בהשוואה ל-2.2%, בהתאמה. בחינוך החרדי הוא צפוי לרדת ל-3.0% בהשוואה ל-3.5%, בהתאמה. בחינוך הערבי הוא צפוי לעלות ל-0.9% בהשוואה ל-0.8%, בהתאמה.

מחוזות

בחינוך העברי, מרבית הגידול במספר התלמידים בשנים 2025-2021 צפוי במחוזות המרכז, ירושלים, הצפון, חיפה ותל אביב. מחוז ירושלים צפוי לגדול בכ-48 אלף תלמידים, גידול של כ-17% לעומת שנת 2020. מחוז הצפון צפוי לגדול בכ-12 אלף תלמידים, גידול של כ-9% לעומת שנת 2020. מחוז חיפה צפוי לגדול בכ-15 אלף תלמידים, גידול של כ-11% לעומת שנת 2020. מחוז המרכז צפוי לגדול בכ-58 אלף תלמידים, גידול של כ-15% לעומת שנת 2020. מחוז תל אביב צפוי לגדול בכ-32 אלף תלמידים, גידול של כ-14% לעומת שנת 2020. מחוז הדרום צפוי לגדול בכ-12 אלף תלמידים, גידול של כ-6% לעומת שנת 2020.

תחזית תלמידים בכיתה א'

על פי נתוני הלמ"ס, בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) מספר התלמידים בכיתות א צפוי להיות כ-171 אלף לעומת כ-166 אלף בשנה הקודמת (תוספת של כ-5,000 תלמידים, גידול של 3.1%). במהלך השנים 2025-2020 מספר התלמידים הכולל בכיתות א צפוי לגדול ולהגיע לכ-186 אלף תלמידים בשנת 2025, תוספת כוללת של כ-20 אלף תלמידים ביחס לשנת 2020 (גידול של 12.06%).

בחינוך הממלכתי-עברי מספר התלמידים בכיתה א בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) צפוי להיות כ-71 אלף, לעומת כ-70 אלף בשנת הלימודים תש"ף (תוספת של כאלף תלמידים, גידול של 1.9%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי להיות כ-26 אלף, לעומת כ-25 אלף (תוספת של כאלף תלמידים, גידול של 4.9%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי להיות כ-35 אלף, לעומת כ-34 אלף (תוספת של כאלף תלמידים, גידול של 3.4%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר התלמידים צפוי להיות כ-38 אלף, לעומת כ-37 אלף (תוספת של כאלף תלמידים, גידול של 4.0%).

ילדים בכיתה א'  (צילום: אוליביה פיטוסי)ילדים בכיתה א' (צילום: אוליביה פיטוסי)

במהלך השנים 2025-2021 מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-76 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-6,000 תלמידים, לעומת שנת 2020, גידול של כ-8.3%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-29 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-4,000 תלמידים, לעומת שנת 2020, גידול של כ-14.7%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-39 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-5,000 תלמידים, לעומת שנת 2020, גידול של כ-15.3%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-42 אלף בשנת 2025 (תוספת של כ-5,000 תלמידים לעומת שנת 2020, גידול של כ-14.2%).

תחזית מסיימי תיכון

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) מספר מסיימי התיכון צפוי להיות כ-133 אלף לעומת כ-130 אלף בשנה הקודמת (תוספת של כ-3,000 תלמידים, גידול של 2.3%). במהלך השנים 2025-2021 מספר מסיימי התיכון הכולל צפוי לגדול ולהגיע לכ-143 אלף תלמידים בשנת 2025, תוספת כוללת של כ-13 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-9.7%).

בחינוך הממלכתי-עברי מספר מסיימי התיכון צפוי להיות כ-62 אלף תלמידים, לעומת כ-60 אלף תלמידים בשנת הלימודים תש"ף (תוספת של כאלפיים תלמידים, גידול של 3.4%). בחינוך הממלכתי-דתי מספרם צפוי להיות כ-17 אלף תלמידים, לעומת כ-16 אלף תלמידים (תוספת של כאלף תלמידים, גידול של 3.1%). בחינוך החרדי מספר מסיימי התיכון צפוי להיות כ-21 אלף תלמידים, לעומת כ-20 אלף תלמידים (תוספת של כאלף תלמידים, גידול של 3.1%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר מסיימי התיכון אינו צפוי להשתנות בהשוואה לשנת הלימודים תש"ף.

כמו כן, במהלך השנים 2025-2021 מספר מסיימי התיכון בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-66 אלף תלמידים בשנת 2025, תוספת של כ-6,000 תלמידים ביחס לשנת 2020 (גידול של כ-9.8%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר מסיימי התיכון צפוי לגדול לכ-18 אלף תלמידים בשנת 2025, תוספת של כאלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-8.1%). בחינוך החרדי מספר מסיימי התיכון צפוי לגדול לכ-24 אלף תלמידים בשנת 2025, תוספת של כ-4,000 תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-18.1%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר מסיימי התיכון צפוי לגדול לכ-36 אלף תלמידים בשנת 2025, תוספת של כאלפיים תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-5.5%).