משרד החינוך ומשרד הבריאות סיכמו על שורה של עדכונים הנוגעים לאורחות החיים במערכת החינוך בשנת הלימודים הבאה, במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. בין היתר, במהלך קיומן של בחינות הבגרות, התלמידים הנבחנים לא יחוייבו לעטות מסכה. הם יידרשו לשמור על מרחק של שני מטרים לפחות האחד מהשני.  
 
עוד עולה מהודעת הצדדים, בתי הספר יוכלו לקיים טיולים ופעילויות חוץ בית-ספריות בכל שכבות הגיל, לרבות לינה בשטח בהתאם לשכבת הגיל הרלוונטית (בהתאם למתווה הקיים). 
 
במסגרת חוגים ותכניות למידה נוספות: מדריכים במסגרת זו יוכלו לפגוש עד 6 קבוצות שונות ביום (שינוי מ- 6 בשבוע שהיה נהוג עד כה); בכל יום עבודה ייעשה שימוש בציוד חיצוני נפרד בעבור כל גן. לא יהיה מעבר של ציוד חיצוני בין גן לגן באותו היום; בסיום יום העבודה יבוצע ניקוי וחיטוי של הציוד לקראת יום העבודה הבא; החוגים יתקיימו ללא מגע בין המדריך לילדים.
 
בנוסף, מסגרות הצהרונים יוכלו לאחד בין תלמידים מ-3 שכבות גיל שונות לקבוצת צהרון אחת. החלטה זו, מציינים במשרדי הממשלה, תצא לדרך בכפוף להחלטת ממשלה.
 
במסגרת מרכזי מחוננים ומצטיינים, תלמידי כיתה ג'-ט' יגיעו למרכזי העשרה ליום לימודים שבועי קבוע לאורך כל שנת הלימודים. הלימודים שלהם יתבצעו בקבוצות למידה קבועות לאורך כל שעות הפעילות. בנוסף, גודל כל קבוצת למידה יהיה עד 18 תלמידים בכל כיתה, בכל מסגרות הפעילות, בוקר ואחה"צ. בהסעות, הקבוצה תבוא ותחזור יחד, בהתאם לנוהל הסעות משרד החינוך והנחיות הבריאות. לכל כיתה/קבוצת למידה ישובצו עד שלושה מורים קבועים. מרחבי העבודה, שגרת הלימודים וההפסקות יבוצעו על פי "אורחות חיים" במוסדות חינוך.