75% מהמורות והגננות סבורות כי הוראה מרחוק פחות יעילה מהוראה רגילה. כך עולה מנתונים שמפרסם היום מרכז טאוב על למידה מרחוק, מתוך סקר שערך בקרב כ־6,000 מורות וגננות. כ־70% מהמורות והגננות ציינו שלא השתתפו כלל בהשתלמות בנושא הוראה מרחוק או שהשתתפו בהשתלמות בת פחות מעשר שעות. 

ההמלצות של רה"מ נתניהו לשנת הלימודים

רק 8% מהמורות והגננות העידו שהן אינן שולטות בכלים דיגיטליים, 41% אמרו שהתשתית הדיגיטלית בביתן אינה מתאימה, וכמחצית מהמשיבות סבורות כי התשתית בבתי התלמידים אינה מתאימה. 60% העידו על קושי בשמירה על מוטיבציה ועניין של תלמידים בשיעור המקוון, ו־25% מהמורות והגננות התקשו להתרכז בעבודה עקב הסחות דעת בבית. 34% דיווחו כי חסרה תמיכה ממסדית (מבית הספר/הרשות המקומית/משרד החינוך).

ההוראה בקבוצות נתפסת בעיני יותר ממחציתן (55%) יעילה פחות. באשר למטלות של למידה עצמית - 40% מהמורות והגננות מצאו אותה יעילה יותר מהוראה רגילה. 33% מהמורות והגננות סבורות שההוראה מרחוק מאפשרת קשר אישי עם התלמידים ו־33% מרגישות שלא. לצד זאת, 51% מרגישות שההוראה מרחוק מאפשרת מעורבות רבה יותר של ההורים, ו־45% חשות שהיא מעודדת את התלמידים ללמידה עצמית. 
בתוך כך, ועדת החינוך של הכנסת שוקלת לבטל לימודים בקפסולות בכיתות ג'־ד'.

לפי נתוני משרד הבריאות שהוצגו אתמול בוועדה, מ־1 בספטמבר לא חלה עלייה במקרי התחלואה בקרב ילדים עד גיל 9, אלא רק בגילאי 10־19. בהיעדר תחלואה משמעותית בכיתות ג'־ד', נשקלת האפשרות לבטל בהן את הקפסולות, מהלך שגם יפנה כיתות ואנשי צוות ללימודים בשכבות ה'־ו'. היום יימשך הדיון, ויעסוק בעיקר ברצון של הוועדה לאפשר לתלמידי כיתות ה' ו־ו' ללמוד ימים מלאים בבית הספר ולבטל את הקפסולות בכיתות ג'־ד'.