משרד החינוך הודיע היום (שני) כי מעיבוד הציונים הפנימיים והחיצוניים של בגרות קיץ תש"פ עולה, כי חלה בהם עלייה. זאת, על רקע שורת הקלות שנקבעו על ידי מנכ"ל משרד החינוך הקודם שמואל אבואב יחד עם הצוותים המקצועיים במשרד בראשית חודש מאי 2020, לאחר התפרצות נגיף הקורונה במדינת ישראל. ההקלות ניתנו מתוך רצון שלא לפגוע בהצלחתם של התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות בזמן התפרצות הנגיף אך בפועל הביאו לעליית הציונים מעבר לממוצע הרב שנתי.

הנושא הובא באחרונה לידיעתו של מנכ"ל המשרד הנוכחי, תא"ל במיל' עמית אדרי, יחד עם שורת הצעות לטיפול בנושא. המנכ"ל קבע כי לא יופעלו מנגנוני שינוי אשר יורידו את הציון או יתנו פקטור שלילי לציונים החיצוניים – ואלו יישארו כפי שהם. בנוסף קבע המנכ״ל כי הציבור הרחב יעודכן באופן מלא ושקוף באשר לתהליכים ולציונים.

בבסיס החלטתו של המנכ"ל, שבחן את כלל החלופות, עמדו שני עקרונות מהותיים וחשובים: האחד, השמירה על עקרון ההוגנות והאמון מול ציבור התלמידים שעמלו רבות כדי להגיע לבחינה ולהצליח. שינוי הציון בדיעבד והורדתו כלפי מטה עלול לפגוע באמון התלמידים בהווה ובעתיד. 
העיקרון השני, שמירה על שקיפות מלאה מול הציבור בישראל ומתן דיווח מלא ומפורט בכל הנוגע לציוני הבחינות.

עם תום עיבוד כלל הציונים הפנימיים והחיצוניים ובכלל זה מועד חורף תשפ"א, המשרד יפרסם את הנתונים באופן מלא מדויק ושקוף לציבור במהלך קיץ 2021.

במשרד החינוך קיימו בימים האחרונים סדרת דיונים כדי לחשוב כיצד לנרמל את הציונים, אך טרם פורסם פתרון רשמי.