כ־70% מהסטודנטים היו מעדיפים שתישמר האפשרות ללמוד מרחוק גם לאחר תקופת הקורונה. כך עולה מסקר מקיף שערך המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

בלימודים לתואר שני הדרישה לתואר היברידי -  המשלב למידה פרונטלית ולמידה מרחוק -  גדולה עוד יותר, ו־80% מהסטודנטים לתואר שני השיבו כי היו מעדיפים ללמוד בצורה כזאת.

מהסקר עולה כי יש קשר בין גיל הסטודנט לבין צורת הלמידה המועדפת. 84% מהנשאלים שגילם 30 ומעלה מעוניינים בתואר משולב, לעומת 65% בקרב סטודנטים בני 20־30. עוד עולה מהסקר כי יש תארים שבהם הלמידה מרחוק נתפסת כאיכותית לא פחות, ובלימודי משפטים השיבו 43% מהסטודנטים כי הלמידה מרחוק נוחה ואיכותית מבחינתם, לעומת 38% שהשיבו כי הלמידה בכיתה איכותית יותר. 15% השיבו כי אין הבדל מבחינתם.

הסטודנטים אף נשאלו על אופן הטיפול של הממשלה בסטודנטים בתקופת הקורונה, ונראה שגם בטיפול בהם נחלה הממשלה כישלון. 61% העניקו לטיפולה של הממשלה בהם בתקופת הקורונה את הציון "גרוע", ואילו 6% בלבד טוענים כי הממשלה טיפלה בהם "בצורה טובה".

"משבר הקורונה שינה את פניו של עולם האקדמיה וחשף בפני סטודנטים רבים וסטודנטים לעתיד את אפשרות הלמידה מרחוק", מסביר נשיא המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, פרופ' משה כהן אליה, "לצד הקשיים האובייקטיבים והביקורת, אפשרות הלמידה מרחוק פותחת את האקדמיה הישראלית לעשרות אלפי ישראלים שעד היום לא יכלו לרכוש השכלה בשל קשיים גיאוגרפיים, קשיי ניידות, מחויבות למקום העבודה ועוד. מלבד זאת, הדבר פותח אופק לסטודנטים בינלאומיים ללמוד באקדמיה הישראלית, גם מחוץ לגבולות המדינה".