אחרי חודשים ארוכים של למידה מרחוק וכשהחזרת תלמידי כיתות ז'־י' לבתי הספר לא נראית באופק - פנתה אתמול הנהגת ההורים הארצית לבג"ץ.

לדברי ההורים, העתירה מתארת את השתלשלות העניינים ומציגה את העובדה שגם מקבלי ההחלטות עצמם, ובראשם שר החינוך יואב גלנט, סברו שנכון לפתוח את בתי הספר גם עבור תלמידי ז'־י', אך "לבסוף התקבלה החלטה שלא על סמך מסד עובדתי ראוי, בשרירותיות, ללא שקילת מלוא העובדות, בחוסר סבירות ותוך פגיעה חמורה ולא מידתית בזכויות יסוד".

בהודעה מטעמם כתבו: "אין כל צידוק מדעי, אפידמיולוגי, רפואי או אחר שיכול להצדיק את המשך הפגיעה בילדים אלה, אשר הופקרו לגמרי במהלך ניהול המשבר ו'בילו' את הזמן הרב ביותר בלמידה מרחוק ביחס לשאר השכבות - וקיימו לימודים פרונטליים במשך פחות מ־20 ימים על פני שנת לימודים שלמה".

במקביל, הבוקר צפויה להתקיים הפגנת תלמידי אנקורי בכיכר הבימה. תלמידי הרשת צפויים להפגין בקפסולות כיתתיות מחופשות בנקודות מפגש שונות בתל אביב, ולאחר מכן לצעוד יחד לכיכר הבימה. לדברי המארגנים, בכיכר תתמקם כל כיתה במרחב נפרד, והתלמידים ישמיעו את קולם באווירה פורימית שמחה, תוך שמירה על כל הנהלים הקפדניים של ריחוק חברתי.