משרד החינוך פרסם היום (שני) לראשונה את נתוני עובדי החינוך וההוראה המתחסנים, על בסיס נתוני משרד הבריאות שהועברו אתמול לראשונה למשל"ט הקורונה במשרד. 

על פי הנתונים, בשלושת השבועות האחרונים, התחסנו בישראל בחיסון הראשון 18% מכלל בעלי האפשרות להתחסן. בהנחה של התנהגות דומה בציבור עובדי ההוראה, בחישוב מחמיר, יש להניח כי כמות עובדי ההוראה המחלימים והמחוסנים בחיסון הראשון לפחות עומד על כ-80% מכלל עובדי ההוראה.

נתוני עובדי החינוך וההוראה המחוסנים (צילום: משרד החינוך)נתוני עובדי החינוך וההוראה המחוסנים (צילום: משרד החינוך)

עוד עולה מנתוני משרד החינוך, כי מתוך 243,000 עובדי הוראה - 133,000 חוסנו בפעם השניה, ובסך הכל 55% מחוסנים. מספר המחוסנים + המחלימים עומד על 160,000- 66%.