כ־77.2 אלף סטודנטים קיבלו תארים אקדמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנת הלימודים 2019־2020. כך מסרה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כ־39.4 אלף ממקבלי התארים האקדמיים היו מהאוניברסיטאות, כ־27.2 אלף מהמכללות האקדמיות וכ־10.7 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך.

בלמ"ס ציינו כי מספר מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות (כ־21.8 אלף) היה זהה לזה שבתחילת העשור (2009־2010). זאת, אף שבמהלך שנים אלו נוספה אוניברסיטת אריאל (כ־2,500 קיבלו בה תארים אקדמיים אשתקד). בהשוואה לנתוני 2018־2019, מספרם של מקבלי תואר ראשון, הן במכללות האקדמיות והן במכללות האקדמיות לחינוך, נמצא במגמת ירידה (3% ו־1.7% בהתאמה), ולעומת זאת - שיעור מקבלי תואר ראשון באוניברסיטאות נותר ללא שינוי.

עוד עולה מסיכום נתוני הלמ"ס, כי ההתאוששות בשיעור מקבלי תואר ראשון בתחום מדעי הרוח נבלמה, ואף חלה ירידה נוסף. 32% מהנשים ו־15% מהגברים שקיבלו אשתקד תואר ראשון - עשו זאת בתחום מדעי הרוח. מסיכום כולל של נתוני אשתקד עולה כי 25.3% קיבלו תואר ראשון במדעי הרוח, 24.4% במדעי החברה, 11.8% בעסקים ומדעי הניהול, 6.1% במשפטים, 1.3% ברפואה, 5.8% במקצועות פרא־רפואיים, 11.4% במדעי הטבע, מתמטיקה וחקלאות ו13.9% בהנדסה ואדריכלות.

בקרב מקבלי תואר ראשון מיישובים באשכולות החברתיים־כלכליים הגבוהים (10־8), שיעורם של אלו שעשו זאת בתחום מדעי הרוח ירד מ־30% ב־1997־1998 ל־18% אשתקד. עוד עולה מהנתונים כי נמשכת מגמת הירידה במספר מקבלי תואר שני, במיוחד במכללות האקדמיות. אשתקד חלה ירידה של כ־13.4% לעומת השנה הקודמת. ירידה מתונה יותר של 3% נרשמה גם באוניברסיטאות, בעוד במכללות האקדמיות חלה ירידה של 2.6%.

כ־1,800 אנשים קיבלו אשתקד תואר שלישי – עלייה של 10% לעומת השנה הקודמת. הנשים היוו את הרוב בקרב מקבלי התארים – 61.6%. מהנתונים עולה כי רוב מקבלי התואר הראשון והשני היו מהמין היפה – 61.3% ו־62.5% בהתאמה, ובקרב מקבלי תואר שלישי, שיעורן עמד על 50.5%. אשתקד קיבלו כ־10,700 ערבים תואר אקדמי, מתוכם כ־7,100 תואר ראשון, 3,100 תואר שני ו־104 תואר שלישי.

שיעור הנשים בקרב הסטודנטים הערבים גבוה משיעור הנשים בקרב הסטודנטים היהודים והאחרים – 72.2% לעומת 60.1% בהתאמה.
בלמ"ס ציינו עוד כי החרדים (יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל־יסודי) היוו רק 4.7% מכלל מקבלי התארים אשתקד. משך הלימודים בפועל השכיח ביותר לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות היה שלוש שנים (36.7% ו־48.3% בהתאמה ממקבלי התארים סיימו את הלימודים בתוך שלוש שנים).