כחודש לפני תחילת שנת הלימודים הגישה שלשום שרת החינוך יפעת שאשא ביטון למנהלי מוסדות החינוך מסמך בן 11 עמודים, שיש בו תוכניות גדולות, יעדים שאפתניים ולא מעט מתפיסת העולם שלה, אבל ספק אם יימצא לכל אלה תקציב, וגם ספק אם לנוכח התפשטות הקורונה - השנה אכן תיפתח כסדרה.

"מצורף בזאת מסמך מדיניות מתומצת המיועד למנהלי מוסדות החינוך", כך נפתח מסמך התוכנית. "המסמך כולל את המצפנים המרכזיים של המערכת – ייעוד מערכת החינוך, המטרות והיעדים, לצד מגוון כלים תומכים שנועדו לסייע בידיכם לתכנן את שנת הלימודים תשפ"ב. מסמך זה יהווה תשתית לשפה משותפת לכלל המערכת".

ללא תוספת תקציב ייעודי, אבל עם הרבה שאר רוח תנסה שאשא ביטון להטמיע כמה מעקרונותיה בבתי הספר. בין היתר, נכתב במסמך התוכנית: "לשים את הדגש על הלומד, יכולות הלמידה והמוטיבציה, ובמילים אחרות - על מסע הלמידה של התלמידים והתלמידות. מסע הכולל ידע, מיומנויות וערכים, ואשר עוסק בפיתוח מתמיד בלמידה מתוך קשר. נושאים מעוררי השראה המזמינים את הלומדים לחשוב ולהתעמק, לייצר ידע חדש עבורם - הן בלמידה אישית והן בלמידה שיתופית, תוך פיתוח מיומנויות למידה עצמית שילוו אותם לכל אורך חייהם".

המסמך קיבל גם את הכותרת “מטרת־העל של מערכת החינוך”, עם ההסבר: “מטרת־העל של החינוך בישראל, מגיל לידה ועד גיל 18, היא לטפח בוגרים ובוגרות ערכיים, בעלי ידע ומיומנויות, שיאפשרו להם לעצב את זהותם, להתפתח כאנשים עצמאיים ומשכילים, בעלי חוסן רגשי וחברתי. למצות את יכולותיהם מתוך תחושת טעם ומשמעות, ולתרום למדינה, לחברה ולקהילה".

גם עקרונות היסוד של מערכת החינוך הוגדרו: "למידה מצמיחה (דינמית, עמוקה, מעוררת מוטיבציה), חוסן רגשי וחברתי (מסוגלות אישית וחברתית) וחיים בשותפות".

המנהלים נדרשים "לחזק את החוסן והרווחה הנפשית של צוותי החינוך, לנהל אינטראקציות רגשיות ובין־אישיות במוסד החינוכי, ולנהל מצבי משבר ואתגר".

עם זאת, גם מחבריו מודעים לכך שהמסמך הוגש באיחור. “על אף פרסום המסמך סמוך לפתיחת שנת הלימודים, חשיבותו עולה ביצירת השפה המשותפת לכלל המערכת וקידום החינוך על ידי כלל שותפיה", נכתב בו.

לצד יעדים רבי־חשיבות, כמו “פיתוח זהות ישראלית במרחב המשותף של מדינת ישראל”, ישנם יעדים כמו הפחתת ימי הלימוד ביום שישי עד ביטולם האפשרי בחטיבות העליונות וגם צמצום מספר המבחנים.

את הנייר חותמת השרה המלים בפרגון: “אתם, המנהלות והמנהלים, הנכם הכוח המניע והמשענת לתלמידים, לעמיתיכם ולקהילתכם. אנו מזמינים אתכם לתכנן את שנת הלימודים תשפ"ב באופן מותאם לבתי הספר ולגנים שבאחריותכם, ולהיעזר בכלים שעומדים לרשותכם".

יפעת שאשא-ביטון (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)יפעת שאשא-ביטון (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

עקרונות התוכנית

* למידה מצמיחה: למידה דינמית, עמוקה ומעוררת מוטיבציה
* חוסן רגשי וחברתי: פיתוח תשתיות של מסוגלות אישית וחברתית, כפרט וכחלק מקבוצה
* חיים בשותפות: טיפוח הזהות ובניית הערבות ההדדית בחברה על כל גווניה