ועדת החינוך של הכנסת אישרה אתמול את הצעת משרד החינוך לגביית תשלומי הורים (תשלומי רשות). הוועדה קבעה כי במקום 24 שקלים עבור מסיבות כיתתיות - ישלמו ההורים 8 שקלים בלבד. יתר התשלומים, עבור טיולים שנתיים, סיורי של"ח, מסיבות סיום, סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, ועד הורים יישובי והנהגת הורים ארצית, יישארו ללא שינוי. 

במשרד החינוך מציינים כי במסגרת דיוני התקציב הצליחה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון להביא בשורה חשובה לציבור ההורים בהקלת נטל התשלומים. בתי הספר של החגים (חנוכה ופסח) וכן מסגרות ניצנים־צהרונים נכנסו לבסיס התקציב של משרד החינוך. 

המשמעות היא שהמסגרות החינוכיות המשלימות הללו יהוו חלק בלתי נפרד משגרת הלימודים השוטפת של מערכת החינוך. מדי שנה ההורים יקבלו סבסוד בגין השתתפות ילדיהם במסגרות הללו. לצד אלה, גייסה שרת החינוך 300 מיליון שקל לטובת צמצום הפערים הרגשיים, החברתיים והלימודיים שצברו התלמידים לאורך הקורונה.

תקציב זה יאפשר, בין היתר, לתת לתלמידים תגבור לימודי ומענים רגשיים ממוקדים באופן פרטני או במתכונת קבוצתית. בנוסף לאלה, גויסו 200 מיליון שקל נוספים לצורך ביצוע הפעימה הראשונה למסגרות הגיל הרך, במסגרת הסדרת מעמדן הלאומי והעברתן לאחריות וסמכות משרד החינוך. בתוך תקציב זה יגבש המשרד מנגנון לצורך פיקוח ובקרה אחר המסגרות – בטיחות, ביטחון, תברואה ופדגוגיה.

להלן תשלומי החובה והרשות שאושרו: בגני הילדים - 253 שקל, בכיתות א'־ב' - 540 שקל, בכיתות ג'־ד' - 565 שקל, בכיתות ה' - 691 שקל, בכיתות ו' - 901 שקל, בכיתות ז'־ח' - 1,026 שקל, בכיתות ח' - 1,151 שקל, בכיתות ט' - 1,167 שקל, בכיתות י'־י"א - 1,219 שקל, בכיתות י"ב - 1,372 שקל.

במהלך הדיון דרשה הוועדה ממשרד החינוך להסדיר בתוך 60 יום את גביית תשלומי ההורים בחקיקה ראשית. לטענת יו"ר הוועדה ח"כ שרן השכל, מדי שנה מתקיים בין חברי הכנסת למשרד החינוך מקח וממכר על סכום הגבייה שאינו מכבד את הכנסת ואת משרד החינוך, ובטח שלא את ההורים והתלמידים. 

"יש סעיפים כמו טיולים שנתיים שחשובים בדיוק כמו לימודי תנ"ך ומתמטיקה - והם צריכים להופיע בבסיס התקציב", אמרה השכל.