הקרן לידידות פרסמה היום (ראשון) ממצאי סקר לפיהם לכרבע מההורים בישראל אין מספיק כסף לציוד הנדרש לבית הספר בפתיחת שנת הלימודים הקרובה. עוד מצא הסקר כי הורים נפגעו כלכלית בעקבות משבר הקורונה, ומתקשים לספק את לילדיהם ציוד ועזרה בלימודים. 

במסגרת המחקר, נבחנו נושאים הקשורים ביכולת הכלכלית של משפחות לקראת פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר. המחקר מבוסס על סקר שבוצע במהלך חודש אוגוסט 2021 באמצעות שאלון אינטרנטי ובאמצעות שיחות טלפון בקרב אזרחים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל. 

לפי הממצאים של המחקר שערכה קבוצת גיאוקרטוגרפיה עבור הקרן לידידות, ל-26% מההורים אין יכולת כלכלית מספקת לקנות את כל הציוד לבית הספר עבור הילדים. כמו כן, 28% מההורים נאלצים לוותר על רכישת ילקוט חדש לילדם בשל סיבות כלכליות. בנוסף לכך, 72% מההורים בישראל נפגעו כלכלית במידה מסוימת בגלל משבר הקורונה באופן שיפגע באפשרותם להעניק לילדם ציוד ועזרה בלימודים.

עוד עולה מממצאי המחקר כי בעקבות משבר הקורונה, מרבית ההורים לילדים, 72%, נפגעו במידה מסוימת ביכולתם הכלכלית להעניק לילדיהם חינוך טוב מבחינת ציוד ומבחינת עזרה בלימודים. מתוכם, 40% ציינו כי יכולתם הכלכלית בהקשר זה נפגעה במידה רבה. 

מהמחקר עלה בנוסף כי משבר הקורונה השפיע בעיקר על החינוך בשכבות החלשות. 67%, כשני שליש מבעלי ההכנסה הנמוכה, הצהירו כי נפגעו כלכלית מהמצב באופן שישפיע על יכולתם להיערך לחזרה לחינוך, בעוד כחמישית מבעלי הכנסה מעל הממוצע הצהירו כי נפגעו באופן זה. מעל לחצי מבעלי ההכנסה הנמוכה, 54%, הצהירו כי אין להם יכולת כלכלית לקנות את הציוד הנדרש לבית הספר לכל אחד מילדיהם. 52% מההורים בעלי הכנסה נמוכה לא יוכלו לרכוש ילקוט חדש לילדם.

כשני שליש מההורים שהשתתפו במחקר הצהירו כי הם נאלצים לצמצם בקניית בגדים לילדים מסיבות כלכליות, מתוכם חמישית מצהירים כי הם נאלצים לנקוט בצעד זה לעתים קרובות מאד. רוב מוחלט של ההורים שהכנסתם מתחת לממוצע, 87%, נאלצים לצמצם בקניית בגדים לידיהם, מתוכם 40% בתדירות גבוהה.

עוד בחן המחקר שאת נושא ההערכות ללמידה מרחוק שהשימוש בה הפך לכלי חשוב במהלך תקופת הקורונה. מהממצאים עולה כי לכ-30% מההורים אין את כל הציוד הנדרש כדי שילדיהם יוכלו ללמוד מרחוק. ל-56%, מעל למחצית מבעלי ההכנסה הנמוכה, אין את כל הציוד הנדרש ללמידה מרחוק. בין הסיבות הבולטות לכך הן חוסר אפשרות כלכלית לממן את הציוד בקרב 41% מתוכם, חוסר אפשרות לתת לכל אחד מהילדים את הציוד הנדרש בקרב 25% מתוכם ומחסור בחיבור מותאם חזק מספיק לאינטרנט בקרב קרוב לרבע מתוכם – 22%.