על פי הנחיות משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים, הורי התלמידים נדרשו לבדוק את ילדיהם אתמול - בטרם הגעתם הבוקר לבתי הספר. עם זאת, יש לא מעט הורים שמודים כי הם לא מתכוונים לעשות זאת.

הורה שביקש להישאר בעילום שם מספר: "אני לא מתכוון לבדוק את הילד שלי וזה לא הגיוני שיחייבו אותי לעשות את זה. כשאקח אותו לכיתה, לצערי איאלץ לשקר ולומר שבדקתי, אבל לפעמים גם זה חלק מהחינוך. מבחינתי המסר שאני מעביר לו זה שלפעמים גם להנחיות צריך להתנגד".

במקביל, עם אישור התקנות על ידי קבינט הקורונה, משרד החינוך פרסם אתמול את התוכנית הלאומית לפתיחת שנת הלימודים.
התוכנית נשענת על עקרונות יסוד לפיהם הלימודים יתקיימו באופן פיזי, רציף ומלא, כדי להעניק לתלמידי ישראל יציבות, ודאות ושגרת חיים.
הלימודים בתוך בתי הספר וגני הילדים יאפשרו לתלמידים לצמצם את הפערים הלימודיים שצברו ואת הקשיים הרגשיים והחברתיים שחוו בתקופת מגפת הקורונה בשנה וחצי האחרונות. בד בבד הם יעניקו להם עוגן משמעותי.

בנוסף, התוכנית מתבססת על מתן גמישות למנהלים בבחירת אופן צמצום המגעים ומספר שכבות ההגנה (צעדי מניעה, איתור ובקרה), שיבטיחו את בריאותם ואת שלומם של התלמידים ושל אנשי החינוך. בהתאם למתווה, ביישובים ירוקים, צהובים וכתומים – גני הילדים, הצהרונים וכיתות א'־י"ב יקיימו למידה מלאה על פי מערכת השעות הקבועה בכל ימות השבוע. ביישובים אדומים לעומת זאת – בגני הילדים, בכיתות א'־ד' ובצהרונים הלמידה תתנהל כרגיל, בתוך המסגרות.

בכיתות ה'־ז' הלמידה תימשך אך תוך נקיטת פעולות ל"צמצום מגעים". בכיתות ח'־י"ב יעברו ללמידה בשטח פתוח או למידה מרחוק אם בכיתת האם יש פחות מ־70% פטורי בידוד. אם בכיתה יש יותר מ־70% פטורי בידוד – ימשיכו ללמוד פיזית במסגרות.

על פי ההנחיות כל הבאים לגני הילדים ולבתי הספר ובכלל זה עובדי הוראה, מפעילים חיצוניים והורים, יציגו תו ירוק או תוצאת בדיקה שלילית בכניסה, פרט לתלמידים הלומדים במקום. יש לציין כי רק תוצאה של בדיקה מהירה (אנטיגן) שבוצעה בתחנת בדיקה ויש לה אישור ממשרד הבריאות (באמצעות אימות או ברקוד), תתקבל. עובד הוראה שבחר לא להתחסן ולא להציג בדיקה - לא ייכנס אף הוא.

במהלך שבעת ימיו הראשונים של התלמיד בגן או בבית הספר יתאפשר להורה ללוות את ילדו רק בשטח הפתוח של הגן או בית הספר (בחצר, למשל), גם אם אין לו תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקה.