הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) את התחזית הצפוייה למערכת החינוך לשנים הקרובות, בין 2026-2022. על פי התחזית, עד 2026 מספר התלמידים צפוי לגדול עד לכ-2.044 מיליון תלמידים, אשר יהוו תוספת של כ-167 אלף תלמידים לעומת שנת 2021. עוד עלה מהנתונים כי עד שנת 2026 צפוי מחסור משמעותי, של כ-200 אלף מורים, בתוך ארבע שנים.

על פי הנתונים, מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-893 אלף תלמידים בשנת 2026, תוספת של כ-82 אלף תלמידים לעומת שנת 2021, בעוד בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-293 אלף בשנת 2026, תוספת של כ-31 אלף תלמידים לעומת שנת 2021. כמו כן, מספר התלמידים בחינוך החרדי צפוי לגדול לכ-414 אלף תלמידים בשנת 2026, תוספת של כ-53 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 ואילו בחינוך הערבי מספר התלמידים צפוי לרדת לכ-444 אלף תלמידים בשנת 2026, ירידה של כאלף תלמידים לעומת שנת 2021. בחינוך העברי, מרבית הגידול במספר התלמידים בתקופת התחזית (2026-2022) צפוי במחוזות המרכז, ירושלים ותל אביב. מספר התלמידים בכל אחד מהמחוזות צפוי לגדול בכ-14% לעומת שנת 2021.

המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-עברי ירד במהלך השנים 2021-2001 מ-51.6% בשנת 2001 ל-43.2% בשנת 2021. על פי התחזית הוא צפוי לגדול בכחצי נקודת האחוז עד 2026. לעומת זאת, המשקל היחסי של החינוך החרדי גדל בשנים 2021-2001 מ-12.3% בשנת 2001 ל-19.3% בשנת 2021. על פי התחזית משקל החינוך החרדי צפוי להמשיך לגדול ל-20.3% בשנת 2026. 

בנוסף, בהלמ"ס דייוחו כי על פי התחזית, עד שנת 2026 צפויה תוספת בביקוש למורים של כ-16 אלף מורים בחינוך היסודי (גידול של 17% לעומת 2021), בחטיבות הביניים כ-44 אלף מורים (גידול של כ-10% לעומת 2021) ובחטיבות העליונות כ-61 אלף מורים (גידול של 7% לעומת 2021).

על פי תחזית התלמידים עד שנת 2026 הביקוש הצפוי לשעות עבודה למורים: בחינוך היסודי - כ-2.640 מיליון שעות (גידול של כ-382 אלף שעות לעומת 2021), בחטיבות הביניים כ-763 אלף שעות (גידול של כ-67 אלף שעות לעומת 2021) ותיכונים כ-1.351 מיליון שעות (גידול של כ-122 אלף שעות לעומת 2021).

על פי תחזית התלמידים עד שנת 2026 הביקוש הצפוי לכיתות לימוד: בחינוך היסודי כ-48 אלף כיתות לימוד (תוספת של כ-4,000 כיתות לעמות 2021), בחטיבות הביניים כ-12 אלף כיתות לימוד (תוספת של כ-600 כיתות לעומת 2021) ובחטיבות העליונות כ-21 אלף כיתות לימוד (תוספת של כ-1,000 לעומת שנת 2021).