בית הדין הארצי לענייני עבודה דן היום (רביעי) בסכסוך העבודה שהוכרז על ידי ארגון המורים. בסיום הדיון, הוחלט שלא להוציא צו מניעה נגד הצעדים הללו. המשמעות היא, כי ארגון המורים יוחלט להמשיך בעיצומים. "לעת הזו אין מקום למתן צו מניעה כנגד הצעדים הארגוניים שנוקט ארגון המורים. הצדדים ידווחו (רצוי בהודעה משותפת) על התקדמות המשא ומתן ביניהם לבית הדין, וזאת עד יום 15.6.2022. במידת הצורך, לאחר קבלת הדיווח, ייקבע דיון נוסף".

כאמור, משרד החינוך הוא זה שהגיש את הבקשה לצווי המניעה, זאת לאחר ההכרזה הראשונים על העיצומים, אשר בינתיים הארגון הספיק לחזור בו מחלקם. העיצומים שנשארו הם ביטול כל פעילות לאחר סיום יום העבודה של המורה; ביטול מועצות פדגוגיות; וביטול כל פעילות עם משרד החינוך, לרבות השתלמויות מפמ"רים ומדריכים.

במעמד ההחלטה נכתב: "מצאנו כי יש ליתן משקל משמעותי לעמדת המעסיקים אשר הבהירו כי לגישתם בשלב זה אין מקום למתן צו מניעה, ועל המדינה וארגון המורים לעלות על מסלול ההידברות". עוד ציינו שופטי בית הדין כי בנובמבר 2021, פנה ארגון המורים למשרד האוצר בבקשה לנהל עמם משא ומתן לחידוש ההסכם הקיבוצי שלהם, אך פגישה נקבעה רק באפריל - ומאז "לא חלה התקדמות ממשית".

ממשרד החינוך נמסר: "בית הדין קבע בצורה מפורשת שרפורמת הבגרויות ותוכנה היא בסמכותה הבלעדית של שרת החינוך והגורמים המקצועיים במשרד החינוך, וארגון המורים אינו יכול להטיל וטו על הנהגתה. בית הדין קבע שהעיצומים מכוונים נגד הסכסוך הכלכלי שעניינו משא ומתן לחתימה על הסכם שכר חדש וקרא לצדדים לנהל את המשא ומתן האמור.  הבהרנו גם בבית הדין, משרד החינוך פועל וימשיך לפעול לקידום המשא ומתן לחתימה על הסכם שכר חדש, כפי ששרת החינוך הצהירה זאת מעל כל במה".

nמרכז השלטון המקומי נמסר: "אנחנו מברכים על החלטת בית הדין ודורשים ממשרד החינוך ומשרד האוצר לשבת כבר היום עם ארגוני המורים ולקדם את המו"מ על תנאי השכר שלהם, כפי שקבע בית הדין לאלתר. מדובר על עתיד החינוך של ילדי מדינת ישראל ועל העתיד והביטחון של כולנו הנמצא על סף משבר".