משרד החינוך הודיע היום (שלישי) כי הוא נאלץ לבטל את המשלחות החינוכיות לפולין שתוכננו לקיץ הקרוב. במשרד הסבירו כי ההחלטה התקבלה מאחר שהתגלו מחלוקות וחוסר הסכמות באשר לאבטחת המשלחות. 

"משרד החינוך פעל רבות כדי לקיים את יציאתן של משלחות בני הנוער לפולין, ולאור זאת אף פורסמו מכרזים אשר מסדירים את פעילות זו", הוסבר במכתב רשמי שנשלח מטעם המשרד, למנהלי התיכונים. 

עוד הוסבר כי "ישנן סוגיות שעדיין לא באו על פתרונן. מדובר בסוגיות שאינן תלויות במשרד וטרם נמצא להן פתרון. בתוך כך, ולאחר בחינת הדברים עם הגורמים המוסמכים במדינה, הוחלט כי לעת הזו תוקפא פעילות משלחות בני הנוער לפולין".