מועצת הרבנות הראשית לישראל אישרה את התבחינים להכרה של הרבנות הראשית בבתי דין בחוץ לארץ לצורך אישור גיטין גיור ויהדות, יחד עם אישור התבחינים פרסמה הרבנות הראשית את רשימת בתי הדין בעולם המוכרים על ידה לענייני גיורים וגיטין.

מועצת הרבנות הראשית לישראל אישרה לאחרונה לאחר דיון מעמיק תבחינים לקביעת הכרה בבתי דין בחוץ לארץ, במטרה להסדיר את נושא הגיורים והגיטין בבתי הדין הרבניים בחו"ל. יוזכר, כי לאחר שבישיבת מועצת הרבנות הראשית מדצמבר 2016 מינתה מועצת הרבנות הראשית צוות משותף לחברי מועצת הרבנות הראשית ודיינים חברי בית הדין הגדול, לגיבוש תבחינים לקביעת הכרה בבתי דין מחו"ל. לאחר פגישות משותפות של חברי הוועדה וביניהם, חברי בית הדין הגדול, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, ראש מנהל הגיור ואנשי המקצוע ברבנות הראשית, הגישו אנשי הצוות את התבחינים הסופיים בפני מועצת הרבנות הראשית.
טיוטת התבחינים גובשה בין היתר בהתחשב בהערות ארגוני הרבנים הגדולים בחו"ל וההערות שהתקבלו לאחר שאלו פורסמו להערות הציבור ולאחר שהתקיימו דיונים רבים הוגש המסמך הסופי לדיון בפני חברי מועצת הרבנות ולאחר דיון יסודי אישרה מועצת הרבנות את התבחינים ואת פרסומם.

בין העקרונות המנחים ניתן לציין את החובה שדייני בית הדין ישתייכו לזרם האורתודוכסי ומכירים "בתורה שבכתב, בתורה שבע"פ, ובמסורת ההלכה מדור לדור". עקרון נוסף, שצפוי להקל על הליך ההכרה בחברי בית הדין הינו השתייכותם של הרבנים חברי בית הדין המבקש הכרה, לארגוני הרבנים בחו״ל המוכרים ברבנות הראשית, כך שניתן יהיה לקבל את חוות דעתם בעניין.
ברבנות הראשית מדגישים כי אין ברשימת בתי הדין שפורסמה לפגוע במעמדם או כבודם של בתי הדין בעולם שאינם מופיעים ברשימה. בית דין שאינו מופיע ברשימה העונה על עקרונות התבחינים שפורסמו ומעוניין להיכלל ברשימה יכול להגיש בקשה להוספה לרשימה ובקשתו תידון בהתאם לתבחינים שפורסמו. הרשימה שפורסמה גובשה על בסיס תשתית של בתי דין שהוכרו בעבר על ידי הרבנות.

מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, שמואל שטח אמר בתגובה כי "רשימת בתי הדין שפורסמה היא צעד אחד קדימה ושניים אחורה. במקום לפרסם קריטריונים ברורים ושוויוניים שיביאו להכרה דה-פקטו בכל קהילות חו"ל, הרבנות ממשיכה לשחק משחקים ומדירה חלק נכבד מיהדות התפוצות/ אמנם הגיע הזמן שתהיה רשימה מסודרת ולא 'רשימות שחורות' ופקידים שעושים ככל העולה על דעתם באופן שרירותי, אך העובדה שהרשימה הנוכחית לא מכילה רבנים וקהילות חשובות בחו"ל - היא מקור לדאגה עמוקה. אנחנו מצפים ומקווים לראות תיקון והשלמה של מהלך ההכרה ברבני חו"ל, מה שיכול להביא לריפוי, ולו מועט, של השבר הגדול בין יהדות התפוצות למדינת ישראל".
 
יו"ר עתים, הרב ד"ר שאול פרבר, אמר ש"מדובר בצעד חשוב נוסף לקראת ההסדרה של יחסי מדינת ישראל עם יהדות התפוצות. אנו שמחים שלאחר המאבק העיקש שניהלנו, סוף-סוף התפרסמה הרשימה ויש מול מה לעבוד. יש לבחון מדוע רבנים שהרבנות הראשית הצהירה שהיא סומכת עליהם ועל ההתנהלות שלהם לא נמצאים ברשימה, אך מדובר בבשורה ובהתקדמות לקראת שירותי דת שקופים וטובים יותר עבור הציבור היהודי בתפוצות ובארץ".