תעלת “המוביל המלוח” במורד הירדן תשוקם במהלך ביצוע פרויקט מורכב, בשני שלבים. רשות הכינרת, הרשות לשטחים פתוחים והמועצה האזורית עמק הירדן, החלו לבצע את עבודות שלב א’ של שיקום “המוביל המלוח” בעלות של כ־2.5 מיליון שקל. המטרה: להנגיש את צדו המערבי של הירדן למטיילים תוך שמירה על בעלי החיים שבמקום. הפרויקט יכלול עבודות עפר לחפירה ולמילוי של התעלה ופעולות לשיקום אקולוגי ונופי תוך הימנעות מפגיעה במבנה המורכב לאורך תוואי הנחל ויצירה של מופע זרימה טבעי של הנחל. 
בנוסף, יבוצעו עבודות למיתון שיפועי גדות הנחל, הרחבת האפיק, ניקוי הסחף הרב שהצטבר עם השנים בקרקעית הנחל, יצירת איים ושתילות ונטיעות של צמחייה. בסמיכות יוקמו חניוני יום ומתחמים לפיקניקים.
"את נהר הירדן חייבים לשקם ולהחיות עבור החי והצומח ולהסדירו לביקורי מטיילים", ציין יו"ר רשות הכינרת מוטי דותן. "ביצוע עבודות השיקום של התעלה יאפשרו את הנגשת ציבור המטיילים אל הטבע והפיכת האזור הפגוע, המוזנח והבלתי נגיש, לאזור מטופח ומשוקם".

תוואי נהר הירדן, הארוך ביותר בישראל, עובר בבקע ים המלח. אורכו של הנהר, מצפון למרגלות החרמון ועד לשפך ים המלח, מגיע לכ־251 ק"מ. הפרש הגובה בין מקורות הירדן בצפון לבין נקודת שפך הירדן לים המלח בדרום הוא כ־470 מטרים. כ־70% מכמות המים המזינה את הכינרת, מקורה בירדן.