בית משפט השלום בחיפה הרשיע אתמול במסגרת הסדר טיעון את חברת בתי הזיקוק לנפט בע"מ (בז"ן) בעבירות של מעשי פזיזות ורשלנות ועבירות סביבתיות של זיהום אוויר והפרות היתרים, והטיל עליה קנס כספי בסך של 1.2 מיליון שקל. זאת בעקבות שריפת הענק שפרצה בסוף דצמבר 2016 במכל שהכיל חומר מסוכן בבתי הזיקוק במפרץ חיפה, אשר השיאה ענן שחור לגובה רב במשך שעות רבות וגרמה לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר. בנוסף, שלושה מנהלים בבז"ן, ובהם סמנכ"ל הקבוצה יריב גרץ, הודו והורשעו באחריות נושאי משרה לעבירות סביבתיות, וכן הוטלו עליהם קנסות בסך עשרות אלפי שקלים.

מדובר בסיומו של תהליך משפטי ארוך שהחל עם כתב אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה באמצעות פרקליטות המדינה נגד בז"ן, אשר מפעליה נמצאים דרך קבע בראש דירוג המפעלים המזהמים בישראל של המשרד להגנת הסביבה שעדיין נוקט כלפיה לא פעם מדיניות סלחנית ומקלה. מהאירוע הזכור מלפני שלוש שנים וחצי לא ניתן היה להתעלם בין היתר כי היה ויזואלי מאד. דליפה חמורה ואדירת מימדים במתחם של חומרים מסוכנים נדיפים שנתיים קודם לכן, כמעט שלא דווחה לציבור ולרשויות בזמן אמת.

השריפה פרצה במכל אחסון דלקים שנמצא ב"חוות המכלים" של בז"ן במפרץ חיפה, בו אוחסנה תערובת נוזלית ובה חומרים לבנזין הנחשבים לדליקים, מסרטנים ומסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים. בעקבות השריפה, היתמר עשן שחור במשך שעות רבות מעל לאזור שגרם לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר.

השריפה בבתי הזיקוק בחיפה

החקירה נוהלה על-ידי צוות חקירה מיוחד של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מפלג הונאה חוף של משטרת ישראל, וכן בליווי מומחים, אנשי מקצוע ואנשי הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. מכתב האישום המתוקן, בו הודו הנאשמים והורשעו, במסגרת בדיקה שגרתית יום לפני השריפה של אחד מעובדי חוות המכלים בבז"ן, התגלה כי הגג הצף של המכל שקע בתוך החומר המסוכן וכתוצאה משקיעת הגג נחשפה כמות חומר של כ-300-200 מ"ק לאטמוספרה, וגרמה ליצירת אווירה נפיצה אשר עלולה לגרום לשריפה. צוותי כיבוי וחירום של בז"ן החלו בביצוע פעולות תפעוליות לחשיפת הגג השקוע ואולם בבוקר יום השריפה, תוך כדי התזת מים מגובה של כ-10 מטרים לתוך המכל לצורך הדחת החומר לצדי הגג הצף, פרצה שריפת ענק אשר הציתה את הדלקים שבמכל והאירוע יצא מכלל שליטה.

הנאשמים הודו באחריותם לאירוע השריפה שנגרם כתוצאה מהתנהלותם, בין היתר מאחר שלא קיימו את נהלי חברת בז"ן ולא הטמיעו אותם בקרב עובדיה, לא קיימו את הוראות ההיתרים המחייבים אותם מכוחם של הדינים הסביבתיים. בית משפט השלום בחיפה קיבל את הסדר הטיעון, שנערך לאחר הליך גישור.

על פי המשרד להגנת הסביבה, ההשפעה הבריאותית של חשיפה ישירה או עקיפה למזהמים שנפלטו לאוויר כתוצאה מהשריפה עלולה לגרום לתחלואה מסוגים שונים, ובהם מחלת הסרטן, תחלואה לבבית, נשימתית, פגיעה במערכת העצבים והשפעות בריאותיות שונות שמידתן תלויה ברמת החשיפה ומשכה.

מיכל הבנזין שעלה באש

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל אמרה בעקבות החלטת בית המשפט כי "חשוב למשרד להגנת הסביבה לאכוף גם נגד תאגידים גדולים וחזקים, המסכנים את הציבור ופוגעים בזכותו לאוויר נקי וסביבה נאותה. נמשיך לפעול בנחישות מול ארגונים כדי להטמיע את הכלל שהמזהם משלם, ולוקח אחריות על התנהלות רשלנית"

עו"ד עדי דמתי שגיא מהמחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועמ"ש בפרקליטות המדינה, שייצגה את המדינה בהליך, מסרה לאחר גזר הדין: "הפרקליטות רואה חשיבות רבה בלקיחת האחריות של החברה על התנהלותה הרשלנית, ועל נשיאתם של מנהלים בה, בהם בכירים, באחריות לאירוע סביבתי ובטיחותי רחב היקף זה. הסדר הטיעון מביא לידי ביטוי את האינטרס של הציבור באכיפה משמעותית גם כלפי תאגידים,  גם כלפי מי שמקבל בהם החלטות שטומנות בחובן סיכונים סביבתיים ואחרים".

תגובת בז"ן להסדר טיעון: "החברה ומנהליה לקחו אחריות על האירוע, שהטיפול בו נוהל באופן מקצועי והסתיים ללא כל נפגע. בזן הפיקה לקחים והיא ממשיכה לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר בתחום".