השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל (הליכוד), הנחיתה את גורמי המקצוע במשרדה לגבש הצעת מחליטים לממשלה, הכוללת צעדים לצמצום ומניעה של זיהום האוויר בדרום תל אביב בדגש על העתקה חלקית או מלאה של פעילות התחנה המרכזית של תל אביב לאתר אחר, וגם חשמול מואץ של קווי התחבורה הציבורית הפועלים באזור. בהצעת המחליטים מוצע להקים צוות עבודה בין-משרדי אשר יגבש תכנית פעולה הכוללת צעדים אופרטיביים. התוכנית תגובש לאחר התייעצות עם העירייה, ארגוני סביבה והתושבים, ותוגש לממשלה בתוך 60 יום.

"דרום תל אביב לא יכולה להיות החצר האחורית של מדינת ישראל – גם בתחומי הסביבה ואיכות האוויר. אין סיבה מוצדקת לכך שתושבי דרום תל-אביב יסבלו מזיהום אוויר גבוה המסכן את בריאותם, ועלינו לקחת אחריות ולנקוט בצעדים לצמצום הזיהום באזור, למען בריאות התושבים" אומרת השרה גמליאל. "מלבד ההשפעות הבריאותיות והסביבתיות של זיהום האוויר הכבד באזור התחנה המרכזית בדרום תל-אביב, איכות האוויר הירודה מונעת קידום תכניות בינוי חדשות ופיתוח כלכלי" מדגישים במשרד להגנת הסביבה. 

בשנים האחרונות סובלים תושבי דרום תל-אביב מזיהום אוויר חזק ובלתי סביר, המסכן את בריאות הציבור המתגורר או מבקר באזור. מקור הזיהום באזור זה הוא בפעילות האינטנסיבית של התחבורה הציבורית בתחומי התחנה המרכזית וסביבתה – מקום המהווה מוקד מרכזי לנוסעים מכל הארץ, העוברים במקום. 

השרה גילה גמליאל (צילום: רפי קוץ, לע״מ)השרה גילה גמליאל (צילום: רפי קוץ, לע״מ)

בניטור שביצע המשרד להגנת הסביבה ברחוב לוינסקי בשנת 2019, נמצא ריכוז חנקן דו-חמצני הגבוה בכ-30% מערך הסביבה המותר לפי החוק. בשנה זו נמדדו בתחנת הניטור גם 27 חריגות יממתיות מערך הסביבה לחלקיקים נשימים עדינים (לעומת 18 חריגות מותרות בשנה). מסיורים שערכו נציגי המשרד להגנת הסביבה באזור התחנה המרכזית עלה שאחד מגורמי הזיהום המשמעותיים הוא אוטובוסים ומוניות שירות החונים בתחנה ובסביבתה כאשר הם מונעים. בתקנה 72א לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961, נקבע איסור על התנעת אוטובוס חונה, בתנאים מסוימים. אבל התקנה לא קבעה איסור זה בנוגע למוניות שירות, אף שמוניות השירות בישראל מונעות בדיזל. בטיוטת הצעת המחליטים שתובא לממשלה מוצי לפעול לתיקון התקנה האמורה ולהחיל את ההוראות הקבועות בה גם על מוניות השירות.

בעקבות תלונות רבות שהתקבלו על זיהום אוויר ורעש הנגרמים כתוצאה מהפעלת מנועי אוטובוסים החונים בשכונות מגורים ובמסופי תחנות מרכזיות שלא לצורך, המשרד להגנת הסביבה פנה באחרונה למנכ"לי עשרות חברות אוטובוסים, והתריע בפניהם כי המשרד נוקט, בשיתוף עם המדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל, בפעולות פיקוח ואכיפה. עוד התריע המשרד, כי אוטובוס שמנועו יימצא פועל בניגוד לתקנות, ייקנס וכי במקרים של הפרת הוראות חוזרת, יישקלו פעולות אכיפה נוספות. המשרד דרש מבעלי ומנהלי החברות לרענן את הנהלים בקרב הנהגים והנהגות בדבר איסור הפעלת מנוע בזמן חנייה, וכן לוודא שינקטו בכל האמצעים למניעת התופעה.

מרבית האוטובוסים בישראל מצוידים במנועי דיזל, שהפליטה מהם הוכחה כגורם מסרטן לאדם וכגורם למגוון רחב של מחלות לב וריאה נוספות. המשרד להגנת הסביבה פועל במטרה להגביר את השימוש באוטובוסים חשמליים, כך שהחל משנת 2025 כל אוטובוס עירוני חדש בישראל יהיה חשמלי. 

כחלק ממדיניות המשרד לעודד מעבר לכלי-רכב נקיים, המשרד תמך בחברות תחבורה ציבורית ברכישת אוטובוסים חשמליים בהיקף של כ-27 מיליון שקל, שהובילו להפעלת כ-80 אוטובוסים חשמליים עירוניים בישראל. באחרונה, המשרד פרסם קול קורא במסגרתו 47 מיליון שקל נוספים יושקעו ברכישת כ-200 אוטובוסים חשמליים חדשים ולראשונה בישראל, תינתן גם תמיכה גם במיניבוסים חשמליים.