המשרד להגנת הסביבה לא ערך בשנים 2015-2020 פעולות הסברה לציבור בנוגע לאיסוף ומחזור מכלי משקה, ולעידוד למימוש הזכות לקבלת כספי הפיקדון. כך קובע מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדו"ח הביקורת על ההיבטים בהחלת חוק הפיקדון על מכלי משקה שפורסם היום (שני).

על פי הדו"ח, מספר מכלי המשקה שנמכרו בישראל ב-2018 עמוד על 1.8 מיליארד, ויותר מ-300 מיליון ש"ח שולמו כדמי פיקדון בגין מכלים קטנים בשנה זו. בביקורת נטען, בין היתר, כי רק 7% מהתוחלת הביתית מוחזרה בישראל, לעומת 26% בממוצע במדינות ה-OECD, והשתתפות הציבור במחזור מכלי משקה גדולים ירדה מ-41% ב-2016-17 ל-33% ב-2019.

עוד נטען בדו"ח כי שיעורי האיסוף של כל מכלי המשקה באירופה, בהן הוטל פיקדון, עולים בשיעור ניכר על אלו של מכלי המשקה הגדולים בישראל, 57%. המבקר מתריע כי בישראל נעשה שימוש מזערי בטכנולוגיות מתקדמות המאפשרות לייעל את תהליך האיסוף ואת תשלום החזר דמי הפיקדון.

עוד עולה מהדו"ח כי במשך שש השנים שעברו ממועד התיקון של החוק לא נערך המשרד להגנת הסביבה ליישום הוראות החוק בנוגע לאיסוף המכלים. בנובמבר 2020 טרם סיכם המשרד את הנתונים לשנת 2018. המבקר קובע כי יעד המחזור שנקבע בחוק הפקדון למכלי המשקה הגדולים (90% מהאיסוף המוכר) לא הושג בשנים 2016-17, והוא עמד על 43% ו-54% בהתאמה. 

"עולה חשש כי מכלים שנאספו ולא מוחזרו הועברו להטמנה", נכתב בדו"ח. עוד צוין כי הטמנת פלסטיק גורמת למפגעים סביבתיים, שעלותם הגלובלית נאמדת בעשרות מיליארדי דולרים בשנה. המבקר ממליץ כי המשרד להגנת הסביבה יפעל להסדרת הנושאים שבאחריותו לצורך ההתארגנות המשקית ליישום החוק, בתאריך שנקבע - ה-1 בדצמבר 2021.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "בעקבות ההחלטה ההיסטורית של השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים יכנס לתוקפו בסוף השנה הנוכחית. ההחלטה תביא לצדק סביבתי וכלכלי, כך שהציבור ירוויח וחברות המשקאות המזהמות יצטרכו לשלם. בעקבות החלטת השרה שהתקבלה טרם פרסום דוח המבקר, רוב ההמלצות בו מתייתרות.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל (צילום: המשרד להגנת הסביבה)השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל (צילום: המשרד להגנת הסביבה)

החלת הפיקדון על מכלי משקה גדולים הביאה לסיום עיוות בן 20 שנה של כפל רגולציה באופן מלאכותי על מכלי משקה קטנים וגדולים באופן שבו יאוחדו מערכות האיסוף, הטיפול במיחזור, הדיווחים והבקרות על כלל מכלי המשקה. משום כך, ההמלצות המופיעות בדוח בנושא זה הן התפרצות לדלת פתוחה, שכן בהנחיית השרה גמליאל המשרד כבר פועל באופן זה טרם פרסום הדוח".

במשרד להגנת הסביבה אף התייחסו ליעדי המיחזור שהוצגו בדוח המבקר ואמרו: "עם כניסת השרה גילה גמליאל לתפקידה, היא הציבה את נושא הטיפול בפסולת והמיחזור בראש סדרי העדיפות. בהנחייתה, גובשה אסטרטגיית הטיפול בפסולת, כך שישראל תעמוד בקו אחד עם מדינות האיחוד האירופי ותגיע ל-20% הטמנה ב-2030 לעומת 80% הטמנה כיום. המשרד פועל לביצוע פעולות אשר יביאו בפועל להעלאת אחוזי המיחזור באופן משמעותי, וכן פועל לטיוב החקיקה, בהתאם ליעדי האיסוף למיחזור שנקבעו בדירקטיבה האירופית".