ועדת המנכ"לים הממשלתית הבין משרדית בנושא עתיד מפרץ חיפה בראשות פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ, פרסמה היום (רביעי) את הדוח שלה, הכולל שורת המלצות דרמטיות. הוא יוצג להערות הציבור בשבועיים הקרובים.

בין היתר, הוועדה ממליצה לקבוע יעד ממשלתי שלפיו בתוך עשור תושלם היערכות כלל הגורמים הממשלתיים כך שתופסק הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בטווח זמן זה. "בכפוף לעמידה בצרכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית לאחר הפסקת הפעילות האמורה", נכתב.

בתוך כך, הוועדה ממליצה לקדם תכנון כוללני ומפורט למפרץ, באמצעות המשרדים הרלוונטיים ומוסדות התכנון, בתיאום עם הרשויות המקומיות במפרץ חיפה, אשר בהתאם לאמור בדוח, יקבע ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח בר קיימא של אזור המפרץ, יהפכוהו לאזור מוטה מגורים, תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני, ובתוך כך יחזק את המטרופולין כולו.  

זיהום אוויר במפרץ חיפה, ארכיון (צילום: שי לוי, פלאש 90)זיהום אוויר במפרץ חיפה, ארכיון (צילום: שי לוי, פלאש 90)

הוועדה המליצה על שיתוף התעשיינים בתהליך, זאת לאור ההתנגדויות בתוך הממשלה של גורמים באוצר ובמשרד האנרגיה ושל התאחדות התעשיינים לפינוי מזורז של בתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים מחיפה, אחרי עשרות שנים מאז תקופת המנדט הבריטי. "להקים צוות ממשלתי שמטרתו לקיים משא ומתן עם תשלובת בז"ן וחברת כי"ל, מתוך מטרה להגיע להסכמות מחודשות עמן בכל הנוגע לאפשרות שינוי פעילותן במפרץ חיפה במסגרת שינוי הייעוד כאמור לעיל, וזאת בשיתוף פעולה הדדי, תוך ניסיון להגשמת תכליות ההתקשרות עמן, ובמידת האפשר באופן המתיישב ככל הניתן עם צרכי העובדים ואינטרס החברות", נכתב.

כאמור, למרות ההמלצה הנ"ל השנויה במחלוקת שלמעשה מעניקה לבעלי ההון השפעה על עצם התקדמות התהליך, השורה התחתונה של הוועדה ברורה – לראשונה הדרג המקצועי הבכיר של ממשלת ישראל שם יעד ברור וסופי לקץ התעשייה המזהמת במפרץ חיפה והדוח מדגיש: "יובהר כי תתאפשר הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית גם במועד מוקדם יותר בכפוף לעמידה מלאה בתנאים". 

 חברי הוועדה מוסיפים: "מטרופולין חיפה נמצא במצב של נסיגה ביחס לכלל המחוזות והנפות במדינת ישראל... ברור כי הימצאות התעשייה הפטרוכימית בלב מטרופולין חיפה מהווה חיץ פיזי המונע את פיתוחו, ובכלל זה נוכח קיומם של חומרים מסוכנים, פליטות של חומרים מזהמים ומטרדים נוספים, המרתיע תושבים ועסקים להשתכן באזור, ולכן מהווה אף גורם המעכב את ההתפתחות הכלכלית והאורבנית של המטרופולין" וקובעים: "על אף המחלוקות (בין משרדי הממשלה בוועדה י"ב) באשר למועד המועדף להפסקת הפעילות הפטרוכימית, מוסכם על רוב חברי הוועדה כי בתוך עשור יש לקדם שינוי מהותי של מפרץ חיפה, באמצעות קידום תכנון כולל אשר יכלול בין היתר את הפסקת הפעילות התעשייה הפטרוכימית ומפעלי דשנים במפרץ חיפה בהקדם, תוך שקלול כלל האינטרסים הנוגעים לדבר". 

 "עשור זה מוגזם – אפשר לסגור תוך חמש שנים"

עו"ד שרית גולן-שטיינברג, יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה, מוסיפה: "לצד ההמלצות המצויינות המופיעות בטיוטה והנוגעות להכרה בכך שמטרופולין חיפה נמצא בדעיכה וחייבים לבצע פעולות ממשיות להצלתו לרבות סגירת התעשייה הפטרוכימית, נקטו חברי הוועדה בשפה זהירה תוך מתן תקופה של כעשור, כאשר כבר היום ברור לדעת אנשי המקצוע שניתן להביא לסגירת בזן תוך חמש שנים. במסגרת הערות הציבור ניתן דעתינו לכך וכמובן שנפעל לשינוי ההמלצה ולצורך בקביעות  נחרצות וברורות באשר לעיתוי סגירת בז"ן". 

גולן-שטיינברג מדגישה: "למרבה הצער, לאורך כל תקופת עבודת ועדת המנכלים ניסו חלק מהמנכלים והפקידים במשרדי האוצר, האנרגיה והכלכלה למנוע ההמלצות לסגירת בז"ן. בעיקר היו אלו פקידי אגף התקציבים באוצר שהביעו ניתוק מוחלט מהאינטרס הציבורי והמצב במטרופולין תוך נקיטה בנימוקים שלא מתחום מקצועיותם. נכונים לנו שבועיים קריטיים של מאבק כדי להביא לתיקון ההמלצה כך שתכלול אמירה נחרצת עם תאריך חלוט לסגירת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה כפי שדרשנו באיגוד ערים להגנת הסביבה ובהתאם לעמדתם של אנשי המשרד להגנת הסביבה".

תגובת בז"ן לפרסום ועדת המנכ"לים: "למרות הניסיונות לסמן מטרות ללא קשר לעובדות ולהתחייבויות חוזיות של המדינה, חברי ועדת שמחון מבינים את המשמעות של הבטחת רציפות תפקודית במשק האנרגיה והידברות עם התעשייה. כפי שהוועדה קבעה, ישנם פרויקטים ארוכי טווח אשר מהווים תנאי בסיסי וראשוני לכל דיון רציני, ביניהם, הקמת אתרי אחסון תזקיקים ובניית נמל תזקיקים חדש בחיפה. בזן מקווה כי המשך העבודה הממשלתית בנושא יהיה מקצועי, מבוסס נתונים ועובדות, מתוך הבנה את המשמעות הכלכלית שיש לעמידה בהתחייבויות חוזיות, עם חשיבה ארוכת טווח".

מארגון "אדם, טבע ודין" נמסר בתגובה להחלטת ועדת המנכ"לים: "סוף סוף השכילה המדינה לצעוד בכיוון תום עידן זיקוק הנפט במטרופולין חיפה. לעמדתנו יש לפעול במהירות ובנחישות לסגור את תעשיית הזיקוק הרבה לפני שיסתיים העשור ומצפים כי הממשלה תקבע תאריך יעד מחייב.

יש לתת את הדעת בנוגע להמשך קידומם התמוה של תכניות הרחבת בתי הזיקוק. אין כל היגיון כי ממשלת ישראל תפעל לפינוי התעשייה מחיפה ובו זמנית להגדלתה. 

יש להבטיח את יישומו המלא של עיקרון המזהם משלם, כך עלויות שיקום הנזק שיוותר לאחר פינוי התעשייה לא יושתו על הציבור, אלא על המזהמים. 

בתהליך הסגירה, יש להבטיח ללא פשרות את המשך צמצום הזיהום ושיפור ההגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור. על הועדה לתת דעתה לעניין זה, ועל הממשלה לאפשר למשרד להגנת הסביבה את כל האמצעים הנדרשים לרבות בתכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר.

ההחלטה לסגור את בתי הזיקוק בחיפה הנה צעד ראשון נכון וראוי למעבר למשק אנרגיה דל פחמן כחלק מהמאבק הבינלאומי במשבר האקלים. לשם השלמת תהליך זה נדרשת בחינה כוללת של המשק ובפרט המשך קיומה של תעשיית הזיקוק במדינת ישראל. לא ניתן להתעלם מקיומו של פז בית זיקוק אשדוד בע"מ, מהחלטת המדינה לפתוח את הים לקידוחי גז ונפט וממתן האפשרות לחברת קצא"א להפוך את ישראל לפרוזדור למעבר של נפט מאסיה לאירופה מבלי מעורבותה של הממשלה וגורמי המקצוע בפרט. 

בהתאם להבטחות הוועדה אנו מצפים שכלל החומר והפרוטוקולים (יחד עם ההקלטות השונות) יפורסמו לציבור כדי לסייע במלאכת ניסוח עמדתו. עוד אנו מצפים כי לציבור יינתן זמן ראוי להתייחס לכמויות החומר עליהם עמלים חברי הוועדה כבר חודשים רבים".

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל מסרה: "בשבועות הקרובים נפעל כדי לעגן את המלצות ועדת המנכ"לים בהחלטת ממשלה, כך שמועד הסגירה הסופי של פעילות המתחם הפטרוכימי וחברת דשנים יהיה אף מוקדם יותר מסוף העשור. סגירת המפעלים הללו היא אינטרס בריאותי וסביבתי, אך גם אינטרס כלכלי. סילוק החומרים המסוכנים והפסקת פליטות מזהמים תביא לפתיחת עסקים חדשים, להקמת תעשיות ירוקות ולהגירה חיובית לאזור. החזון למימוש הפוטנציאל של מפרץ חיפה צריך ויכול להתממש, אך נוכל לפרוץ את תקרת הזכוכית רק על ידי סגירת המפעלים הפטרוכימיים. עמדתנו הברורה היא שכל תשתית תעשייתית חדשה שתוקם במפרץ חיפה צריכה להיות נקייה, ללא שימוש בדלקים פוסיליים מזהמים, כמו גז טבעי. זו הדרך היחידה למשק לעבור לאנרגיות מתחדשות ולייצר מקומות עבודה מבוססי קיימות".

ההסתדרות מסרה בתגובה כי היא "לומדת את ממצאי הדו"ח של ועדת המנכ"לים לענייני מפרץ חיפה ותפעל יד ביד עם אלפי העובדים שמקור פרנסתם נמצא לנגד עיניה, תלווה אותם לאורך כל הדרך ולא תקבל שום פתרון אשר לא יסדיר את עתידם ואת ביטחונם התעסוקתי של העובדים".
 
עוד נמסר, כי "ההסתדרות מאמינה שיש למצוא את הפתרון הנכון שיידע לתת איזון בין שמירה על פרנסתם של אלפי העובדים בבז"ן ושל עשרות האלפים הנוספים במעגל השני לבין שמירה על איכות הסביבה והיא תמשיך להעמיק בהמלצות הוועדה שמינתה הממשלה בנוגע לעתיד התעשייה הפטרוכימית במפרץ, ותיקח חלק פעיל בדיונים העתידיים בנושא".

גם "הירוקים של חיפה" הגיבו להחלטה: "זהו כשל גדול של ועדת המנכ"לים בצורך ובהבנת הבעיה שיש לנו כאן במטרופולין חיפה.
רמת זיהום האוויר וחריגות הפליטות במפרץ חיפה מייצרות עודף תחלואה מהותי. אין לנו תושבי חיפה את הלוקסוס לחכות 10 שנים שבסבירות גבוהה ימרחו ל-15 עד 20 שנים לפינוי המפעלים. מצד אחד יש כאן הישג בהבנה החד משמעית שיש לסגור את המפעלים אך מצד שני יש אכזבה קשה מהוועדה בנושא לוחות הזמנים. הוועדה הייתה צריכה לקבל החלטה אמיצה לפינוי המפעלים תוך חמש שנים מהיום ולא דקה אחת יותר. אנו הירוקים נמשיך להיאבק ולפעול כדי שההחלטה תשונה ולוחות הזמנים יקוצרו".