המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה השמינית את מרשם פליטות החומרים המזהמים של המפעלים בישראל (מפל"ס). אף שמדינת ישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות לנפש של תחמוצות חנקן בישראל עדיין כפולות מהפליטות לנפש באיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות תחמוצות חנקן לאוויר הוא תחנת הכוח הפחמית בחדרה, שבה עדיין חלק מיחידות הייצור פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת הזיהום.

כמות פליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים (כולל אסדות לוויתן ותמר) בשנת 2020 עלתה ב-14% מהכמות שדווחה בשנת 2019. זאת, בשל עליות שנרשמו ברותם אמפרט נגב, ביהודה פלדות באשדוד ובמפעל אדמה אגן באשדוד. פליטת חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (כולל אסדות לוויתן ותמר) בשנת 2020 עלתה ב-4%, בעיקר בשל עליות שהתרחשו ברותם אמפרט נגב (34%+) ובחיפה נגב טכנולוגיות (21%+). בשני מפעלים אלה הותקנו מתקנים להפחתת פליטות ובשנת 2021 צפויה בהם הפחתת פליטות ניכרת. 

בשנת 2020, בהשפעת משבר הקורונה, חלה ירידה בביקוש לתזקיקי דלקים ובהתאם לכך הפחתה בהיקף פעילות מתחם בתי הזיקוק בחיפה בשיעור של 15%, מה שהוריד את בז"ן מהמקום הראשון בפליטת המזהמים למקום השביעי. את הרשימה מובילות בשנה החולפת תחנות הכח בחדרה ובאשקלון, מפעלי המלט "נשר" ברמלה, אתרי אשכול וחגית של חברת החשמל ומפעל רותם אמפרט נגב.

סך העלות החיצונית של הפליטות לאוויר ממפעלי התעשייה בשנת 2020 הסתכמה ב-12.9 מיליארד שקל, כולל 7.7 מיליארד שקל מפליטת גזי חממה (88% פחמן דו חמצני ו-12% מתאן) שפחתה ב-3% בשל צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל והעובדה שלא התרחשה עלייה בביקוש לחשמל בשל משבר הקורונה. 

מארגון אדם טבע ודין נמסר בתגובה לדוח: "ניתן לראות כי לצד ההפחתה הקשורה בין היתר בשנת הקורונה, ישנה עליה מדאיגה ביותר בפליטת חומרים מסוכנים ומסרטנים. עליה זו מדגישה את הצורך הדחוף בתכנית לאומית לאוויר נקי כנדרש על פי חוק. ללא עדכון התכנית הממשלתית בנושא מ-2013 לא ניתן להתמודד עם הבעיות החמורות הנובעות מזיהום האויר בישראל. הדו"ח מצייר תמונה עגומה במיוחד בנושא משבר האקלים כששיעור הפליטה לנפש של גזי חממה גבוה מהממוצע העולמי בלמעלה מ- 85% ומהממוצע האירופי בלמעלה מ- 35%. שיעור הפחתת הפליטה לנפש הוא מחצית מאשר באירופה, שיעור האנרגיה המתחדשת בייצור חשמל הוא חצי מהממוצע העולמי. כמי שעתידה לספוג השפעות קשות במיוחד של משבר האקלים, על הממשלה להתעורר ולאמץ בדחיפות חוק אקלים מתקדם".