חודש אוגוסט 2021 היה חם מהממוצע במידה ניכרת ומהשוואה שלו לעבר עולה כי הוא היה אחד החמים ב-70 השנים האחרונות, כך עולה מנתוני השירות המטאורולוגי.

עוד עולה כי החודש מדורג רביעי בסדרת המדידות, שלוש השנים בהן החודש היה חם יותר הן 2015, 2010 ו-1998. בתוך כך, גם במבט שנתי עד כה, שנת 2021 מדורגת במקום הרביעי בהשוואה לתקופה המקבילה בעבר.

בשבוע הראשון של החודש שרר גל חום שהתאפיין ביובש שהגיע באופן חריג גם למישור החוף. גל החום היה חריג במשכו לעונת הקיץ, אולם טמפרטורות המינימום בו היו נוחות יחסית במישור החוף ובעמקים. 

בהמשך החודש, לאחר גל החום, שרר מזג אוויר קיצי שגרתי ובחלקו האחרון של החודש היה חם מהרגיל בעיקר בפנים הארץ. הטמפרטורות באוגוסט בשעות היום היו גבוהות מהממוצע (2009-1995) ב-2.0 עד 2.5 מ"צ במישור החוף, בעמקי הצפון ובהרי המרכז. הן היו גבוהות מעט פחות ביחס לממוצע (ב-1.5 עד 2.0 מ"צ) בהרי הצפון ובדרום הארץ. בשעות הלילה הטמפרטורות היו גבוהות מהממוצע ב-1.0 ב-1.5 מ"צ ברוב חלקי הארץ ובמישור החוף ב-0.5 עד 1.0 מ"צ.