בניסיון להתמודד עם סוגיית משבר האקלים בישראל, חברו עשרות מומחי סביבה ואקלים מהאקדמיה הישראלית בהובלת פרופ' חיים קותיאל מאוניברסיטת חיפה, ודנו בפתרונות אפשריים.

31 המומחים שלחו מכתב לשרי הבריאות, האנרגיה, השיכון והבינוי, הגנת הסביבה והפנים במטרה להציג בפניהם את הפתרון. במכתב נטען כי ישראל חייבת לנקוט שורת צעדים במטרה להתמודד עם המפגעים הקשים, ובראשם התארכות גלי החום והקצנתם, התעצמות אירועי הגשם, ההצפות והשיטפונות הקשורים בהם, פגיעה ביבולים חקלאיים ושריפות בשטחים פתוחים.

"לא נוכל למנוע את ההתחממות, אך ניתן לצמצם במידה ניכרת את השפעתה על בריאות האדם וביטחונו ואת יכולת הניצול של המרחב הציבורי הפתוח, בעזרת תכנון תואם אקלים במרחב העירוני על ידי נטיעת עצים מסיבית ותכנון בנייה עתידית מושכלת במטרה לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בשטחים הפתוחים", הדגישו המומחים.

הם הוסיפו כי "בעוד שצמצום פליטות גזי חממה יבוא לידי ביטוי רק כעבור עשרות שנים, בין היתר בגלל משך החיים הארוך של דו־תחמוצת הפחמן וגזי חממה אחרים, נטיעת עצים ותכנון תואם אקלים יביאו לשינוי מוחשי כבר אחרי כחמש שנים, שינוי שילך ויגבר עם השנים. זהו מקרה קלאסי של Win־Win, שלפיו גם הסביבה המיידית שבה אנו חיים תהייה נעימה יותר".

בין ההמלצות של המומחים: לחייב לטעת עצים מְצילים בפרויקטים עתידיים, ולעודד ואף לתקצב את ראשי הרשויות המקומיות לטעת עצים בכל מקום שניתן ברשויות שלהם. "חשוב שנושא נטיעת העצים יהפוך לחלק בלתי נפרד מכל תוכנית בינוי עתידית ושכל היישובים בארץ יהפכו לירוקים יותר", סיכמו.